Nagrody rozdane

Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom? – Deanna Beisse
Dzisiaj Pani dyrektor Wioletta Frankiewicz wręczyła nagrody nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za wzorową pracę, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz szkoły. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!

Galeria