Kierunki kształcenia Cyberbezpieczeństwo w sieci

Technik informatyk 5 lat

Klasa Policyjna to wybór dla ludzi energicznych, pełnych zapału, pasji a przede wszystkim do uczniów widzących swoją przyszłość w policyjnym mundurze.

Proponowany program nauczania jest rozszerzony o program nauczania innowacji pedagogicznej CYBERBEZPIECZEŃSTWO W SIECI w ramach, którego prowadzone będą zajęcia z zakresu znajomości: prawa karnego, wykroczeń, struktury policji, technik kryminalistyki.

Uczniom klasy policyjnej proponujemy:

 • naukę strzelectwa sportowego,
 • zajęcia z technik samoobrony, technik interwencyjnych i sztuk walki
 • naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną
 • poznanie metod działania sprawców oszust internetowych
 • zajęcia przygotowujące do testów sprawnościowych
 • poznanie elementów bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • elementy musztry policyjnej i ceremoniału policyjnego
Technik informatyk

W czym uczestniczymy?

 • wycieczki fakultatywne
 • lekcje pokazowe ( np. zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzeń , metody wykrywania sprawców internetowych)
 • udział w konkursach i olimpiadach policyjnych
 • udział w rozprawach sądowych
 • spotkania z przedstawicielami różnych wydziałów sekcji Policji
 • zajęcia poza terenem szkoły, m.in.: w Zakładzie Karnym, Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu
 • wizyty studyjne m.in.: w Szkole Policyjnej w Katowicach, Wojewódzkiej Komendzie Policji w Opolu, w Zakładzie Kryminalistyki – Wydziału Prawa i Administracji UO
Czytaj