Kierunki kształcenia Technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki 5 lat:

Kwalifikacje:

  • Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Jako technik organizacji turystyki

Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

Technik organizacji turystyki

Nauczysz się

  • organizowania działalności turystycznej
  • organizowania imprez i usług turystycznych
  • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
  • rozliczania imprez i usług turystycznych 

Możliwości zatrudnienia

Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

Czytaj