Szkoła Dyrekcja

Dyrektor
mgr Wioletta Frankiewicz

dr Bartosz Olszewski

Wicedyrektor
dr Bartosz Olszewski

Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Aneta Wróbel

Czytaj