Kierunki kształcenia Technik elektryk

Technik elektryk 5 lat

Klasy patronackie firm energetycznych – Tauron

Kwalifikacje:

  • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  • Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Technik elektryk

Nauczysz się

  • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
  • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
  • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
  • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień. Po tym właśnie kierunku jako technik masz szerokie horyzonty i możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy; możesz podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością
i możesz prowadzić własną firmę elektryczną.

Absolwent technikum elektrycznego będzie umiał m.in: - zaprojektować proste układy elektryczne - wykonać instalacje elektryczne - zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne - dokonywać napraw urządzeń zasilanych prądem - odczytać schematy ideowe, montażowe, rysunki techniczne elementów konstrukcyjnych, turbin i generatorów - wykonać połączenia elementów mechanicznych, elektrycznych oraz układów sterujących - obsłużyć aparaturę pomiarową - oceniać i klasyfikować prace montażowe, konserwacyjne i naprawcze - zastosować skuteczną ochronę urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć - posługiwać się nowoczesnym komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy.

Posiadamy znakomicie wyposażoną pracownię do przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłowych jako konserwatorzy, elektrycy w zakładach energetycznych i firmach projektowych oraz prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czytaj