Rekrutacja Informacje

Dla uczniów szkół podstawowych

Złóż wniosek

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Branżowej II stopnia

Podanie - Szkoła Branżowa II stopnia - uczeń niepełnoletni

Podanie - Szkoła Branżowa II stopnia - uczeń pełnoletni

 

 
 

 

 

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty

Punkty za egzamin ósmoklasisty Liczba punktów
Wynik z języka polskiego Wynik w procentach razy 0,35
Wynik z matematyki Wynik w procentach razy 0,35
Wynik z języka obcego nowożytnego Wynik w procentach razy 0,3

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem organizowanym przez kuratorów oświaty o zasięgu ponad wojewódzkim.

Zajęte miejsce w konkursie Liczba punktów
Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.
Tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.
Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
Udział w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim tytuł finalisty konkursu 10 pkt.
Uzyskanie tytułu laureata turnieju 4 pkt.
Uzyskanie tytułu finalisty turnieju 3 pkt.
Zyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego 10 pkt.
Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7 pkt.
Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego 7 pkt.
Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.
Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu międzynarodowy 4 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu krajowym 3 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu wojewódzkim 2 pkt.
Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu powiatowym 1 pkt.
Stały wolontariat 3 pkt.

 

 
Czytaj