Kierunki kształcenia Technik programista

Technik programista 5 lat

Obecnie jest to zawód cieszący się największym zainteresowaniem w branży IT z uwagi na dynamikę zarówno ewolucji myśli informatycznej jak i tempa rozwoju gospodarki.

W ramach Lokalnej Akademii CISCO nasi uczniowie będą mogli zdobywać dodatkowe certyfikowane i uznawane na całym świecie umiejętności zawodowe.

Kwalifikacje:

 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Jako technik programista

Będziesz tworzył programy użytkowe i nadzoruje proces ich wdrażania. Uczyła się programowania, pisania gier 3D, aplikacji mobilnych, desktopowych i wykonywania wielu innowacyjnych, kreatywnych przedsięwzięć. Zdobędziesz jeden z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości.


Nauczysz się

 • podstaw informatyki
 • projektowania stron internetowych (HTML wraz z CSS)
 • podstaw projektowania grafiki komputerowej
 • projektowania i administrowania bazami danych (język SQL)
 • programowania aplikacji internetowych (język JavaScript i PHP)
 • projektowania oprogramowania
 • programowania obiektowego
 • tworzenia aplikacji mobilnych i desktopowych
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem UI,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie.
Technik programista

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się hostingiem, projektowaniem UI, tworzeniem aplikacji mobilnych oraz modelowaniem i drukiem 3D.

Po ukończeniu edukacji technik programista może znaleźć pracę w: działach informatycznych wielu firm, agencjach reklamowych, firmach z sektora IT, start-upach, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, sklepach komputerowych, serwisach komputerowych, wydawnictwach, drukarniach, studiach graficznych i dźwiękowych, studiach telewizyjnych i filmowych.

Mogą także prowadzić własną działalność i świadczyć usługi doradcze. Możliwości są duże i na pewno większe niż w innych zawodach.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do pracy w firmach zajmujących się montażem, serwisem lub sprzedażą komputerów, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, instalowaniem, uruchamianiem serwisowaniem oprogramowania użytkowego i systemów operacyjnych, administrowaniem lokalnej sieci komputerowej, programowaniem, biurach projektowych CAD/3D, agencjach reklamowych.

Czytaj