Kierunki kształcenia Technik sprzedawca

Sprzedawca

Czego uczysz się na zajęciach?

 • organizowania własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp, ergonomii, p.poż i ochrony środowiska,
 • organizowania zaopatrzenia i przyjmowanie dostaw towarów,
 • sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym,
 • uiszczania należności za dostarczone produkty,
 • przygotowywania produktów do sprzedaży i ich wyeksponowania,
 • informowania nabywcy o walorach sprzedawanych produktów,
 • pomocy nabywcy przy wyborze produktu,
 • sprawnej realizacji zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie),
 • inkasowania należności za sprzedane produkty,
 • dbania o czystość i estetykę miejsca sprzedaży,
 • załatwiania reklamacji zakupionych towarów,
 • przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach,
 • współpracy w przygotowaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.),
 • współpracy w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku,
 • informowania o warunkach sprzedaży (stosowane upusty),
 • zawierania transakcji sprzedaży,
 • sporządzania faktur za towary,
 • obsługa urządzeń sklepowych.
Technik sprzedawca

Możliwość zatrudnienia:

 • hurtowniach,
 • punktach sprzedaży detalicznej,
 • punktach sprzedaży drobnodetalicznej.
Czytaj