Kierunki kształcenia Technik robotyk

Nowości na Słowiańskiej
Technik robotyk

Absolwenci tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i systemów automatyki przemysłowej. Posiadają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz robotyki, dzięki czemu mają bardzo szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia i bardzo atrakcyjnego wynagrodzenia.

Technik robotyk łączy wiedzę i umiejętności z zakresu programowania maszyn i urządzeń przemysłowych, obsługi robotów przemysłowych, sterowania procesami wykonywanymi przez roboty oraz planowaniu zadań w ramach automatyzacji i użycia robotów w procesach przemysłowych.

Technicy robotyce są poszukiwani szczególnie w branży motoryzacyjnej, maszynowej, elektronicznej i komputerowej, spożywczej, metalurgicznej, chemicznej i farmaceutycznej, ale także w przemyśle drzewnym, celulozowo-papierniczym, obronnym i lotniczym.

Po technikum robotyki będziesz  przygotowany do:

 • montażu uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych w robotach
 • diagnostyki i remontu urządzeń w instalacjach zrobotyzowanych
 • obsługi i eksploatacji robotów przemysłowych
 • programowania robotów przemysłowych
 • uruchamiania i obsługi układów pneumatycznych i elektropneumatycznych
 • programowania układów przemysłowych wykorzystujących PLC i roboty przemysłowe

Nauczysz się

 • czytania i wykonywania rysunków technicznych
 • posługiwania się programami CAD/CAM
 • posługiwania się dokumentacją techniczną i narzędziami pomiarowymi
 • projektowania i uruchamiania układów sterowania elektropneumatycznego     
 • programowania sterowników PLC
 • obsługi i programowania robotów przemysłowych
 • uruchamiania i obsługi układów mechanicznych i elektronicznych robotów
 • tworzenia układów współpracy robotów na liniach produkcyjnych
Technik robotyk

Znajdziesz zatrudnienie w:

 • branży motoryzacyjnej,
 • maszynowej,
 • elektronicznej i komputerowej,
 • spożywczej, metalurgicznej,
 • chemicznej i farmaceutycznej,
 • celulozowo-papierniczym
 • przemyśle drzewnym,
 • obronnym i lotniczym.
 • ośrodkach badawczo – rozwojowych
 • biurach technologicznych
 • biurach konstrukcyjnych

Możesz także pracować jako:

 • specjalista w laboratoriach zakładów przemysłowych
 • technik dozoru technicznego
 • technolog produkcji i napraw
 • technik w zakładach naprawy i serwisu sprzętu elektronicznego
 • prowadzić własną firmę produkcyjną i usługową
 • podjąć studia na uczelniach wyższych
Czytaj