Kierunki kształcenia Szkoła branżowa - Kucharz

Nowości na Słowiańskiej
Szkoła Branżowa I stopnia – tylko 3 lata i masz zawód.

Kończąca się egzaminem kwalifikacyjnym
Zajęcia praktyczne w szkole


Kucharz
kwalifikacja - Przygotowanie i wydawanie dań

Ważne !!!!
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskania tytułu technika.

Czego uczysz się na zajęciach?

 • obliczania wartości odżywczej i energetycznej potraw;
 • pobierania surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych;
 • zabezpieczania przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
 • oceny surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;
 • obróbki wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);
 • wykonywania różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych;
 • posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;
 • wykańczania, porcjowania, dekorowania i estetycznego wydawania wyrobów kulinarnych;
 • sporządzania potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;
 • przygotowywania potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;
 • utrzymywania na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;
 • przestrzegania przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
 • stosowania zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej.
Kucharz

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Praca w lokalach gastronomicznych: restauracje, kawiarnie, bary szybkiej obsługi, hotelowe zakłady gastronomiczne, punkty małej gastronomii, jadłodajnie, gospody, zajazdy, szpitale, domy wypoczynkowe, szkoły, przedszkola, stołówki. Kucharz może pracować też w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych. W wyniku nabytego doświadczenia może awansować na szefa kuchni.

Czytaj