Kierunki kształcenia Pracownik obsługi hotelowej

Pracownik obsługi hotelowej
Kwalifikacja – HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Ważne !!!!
W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Możliwość kontynuowania nauki w szkole branżowej II stopnia i uzyskania tytułu technika.


Czego uczysz się na zajęciach?

 • asady dress code’u w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  rozróżniać rodzaje i kategorie obiektów hotelarskich, poznasz pracowników w obiektach hotelarskich
 • pionów funkcjonalne w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, stanowiska pracy
 • rodzaje usług hotelarskich i nauczysz się opracowywać pakiety usług
 • stosować terminologię z zakresu hotelarstwa i turystyki
 • jak funkcjonuje hotelarstwo , sieci i systemy hotelowe w Polsce i na świecie
  rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie w obiektach świadczących usługi hotelarskie
 • wykonywać prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych podczas pobytu gości
 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia i pobytu gości
  wykonywać prace porządkowe w części rekreacyjnej obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • przestrzegać zasad odpowiedzialności materialnej dotyczących mienia gości oraz wyposażenia obiektu świadczącego usługi
 • stosować metody i techniki przygotowania śniadań
 • przygotowywać śniadania w części mieszkalnej hotelu
 • sporządzać śniadania dla gości o specjalnych potrzebach żywieniowych
 • przygotowywać room-service na zamówienie gości
 • przygotowywać nakrycie i bieliznę stołową do rodzaju śniadania
 • porządkować stoły po śniadaniu
 • oferować usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • oferować usługi konferencyjne w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • realizować zamówienia gości na usługi dodatkowe
Cukiernik

Jakie masz perspektywy zatrudnienia?

Hotele od kategorii turystycznej *, poprzez standardowe **, komfortowe ***, First Class **** do kategorii Luksusowej *****, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, ośrodki SPA, uzdrowiska, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne, sanatoria, zajazdy, gościńce. Jak również można prowadzić własną działalność gospodarczą, np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny.

Ponadto dużo ofert pracy w tej branży zgłaszanych jest przez pracodawców z Niemiec ,Irlandii, Wielkiej Brytanii .

Czytaj