Rodzice Wywiadówki

Spotkania z rodzicami:

26.05.2021 - informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas 1-3.

Konsultacje będą odbywać się MS Teamse oraz e-dzienniku. Wychowawcy poinformują Państwa o formie i miejscu konsultacji.

Czytaj