Rodzice Wywiadówki

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ Z RODZICAMI

W ZESPOLE  SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W BRZEGU

 ROK SZKOLNY 2023/2024

l.p.

Termin

Informacja o spotkaniu:

1.

14.09.2023

godz.:16:00

(środa)

Spotkania z rodzicami

·       godz. 16:00 – spotkanie z rodzicami klas V (maturalnych)

  • godz. 17:00 -  klasy I – zebranie ogólne z dyrekcją szkoły (godz.17:00), następnie spotkanie  z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej
  • klasy  II-IV - spotkanie  z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej’
  • godz. 16:30 – spotkanie dyrektora z komitetem studniówkowym
  • godz. 18:30 – spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

2.

15.11.2023

godz.:16:30

(środa)

  • Spotkania z rodzicami - konsultacje dla rodziców klas I – IV.
  • Wywiadówka - Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w klasach V.

3.

13.12.2023

godz.:16:30

(środa)

Spotkanie z rodzicami:

·       klasy I - IV wywiadówka dla rodziców

·       klasy V - wywiadówka

4.

10.01.2024

godz.:16:30

(środa)

Indywidualne konsultacje z rodzicami:

  • klasy I – IV - informacja o  wynikach klasyfikacji śródrocznej
  • klasy V - konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych

5.

20.03.2024

godz.:16:30

(środa)

Spotkania  z rodzicami:

  • klasy I – IV - konsultacje dla rodziców
  • klasy V (maturalne) – wywiadówka,  informacja  o przewidywanych ocenach  klasyfikacyjnych

6.

22.05.2024

godz.:16:30

(środa)

Spotkania  z rodzicami:

      - informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas I-IV

Czytaj