Rodzice Wywiadówki

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

l.p.

Termin

Informacja o spotkaniu:

1.

 

07.09.2022

godz.:17:00

Spotkania z rodzicami

 • 16:00 – spotkanie z rodzicami klas IV maturalnych
 •  klasy I– zebranie ogólne z dyrekcją szkoły (godz.17:00), następnie spotkanie  z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej
 • klasy  II-IV - spotkanie  z wychowawcą klasy – wybór przedstawiciela rady oddziałowej’
 • godz. 16:30 – spotkanie dyrektora z komitetem studniówkowym
 • godz. 18:30 – spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

2.

09.11.2022

godz.:16:30
 • Spotkania z rodzicami - konsultacje dla rodziców klas I – IV.
 • Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w klasach IV.

3.

14.12.2022

godz.:16:30

Spotkanie z rodzicami:

 • klasy I - IV wywiadówka dla rodziców
 • klasy IV - wywiadówka

4.

25.01.2023

godz.:16:30

Indywidualne konsultacje z rodzicami:

 • klasy I – IV - informacja o  wynikach klasyfikacji śródrocznej
 • klasy IV - konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych

5.

22.03.2023

godz.:16:30

Spotkania  z rodzicami:

 • klasy I – IV - konsultacje dla rodziców
 • klasy IV (maturalne) – wywiadówka,  informacja  o przewidywanych ocenach  klasyfikacyjnych

6.

17.05.2023

godz.: 16:30

Spotkania  z rodzicami:

 • informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych klas I-IV
Czytaj