Szkoła Egzaminy zawodowe

Uczeń, słuchacz, absolwent składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza(ał) pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego (druk deklaracji znajdują się na stronie OKE i w załączniku poniżej).

Rok szkolny 2023/2024

Harmonogram egzaminów zawodowych - cześć pisemna

Harmonogram egzaminów zawodowych - cześć praktyczna

Zadania egzaminacyjne jawne wskazane na sesję LATO 2024


Załączniki do pobrania


Pomoce do egzaminu Deklaracja Harmonogram egzaminów pisemnych Harmonogram egzaminów praktycznych Wgląd do prac Terminy egzaminów_w_2020 Instrukcje dla zdających - pisemny elektroniczny  Informacje dla zdających


 


Czytaj