Szkoła Egzaminy zawodowe

Uczeń, słuchacz, absolwent składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza(ał) pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego (druk deklaracji znajdują się na stronie OKE i w załączniku poniżej).


Załączniki do pobrania


Pomoce do egzaminu Deklaracja Harmonogram egzaminów pisemnych Harmonogram egzaminów praktycznych Wgląd do prac Terminy egzaminów_w_2020 Instrukcje dla zdających - pisemny elektroniczny  Informacje dla zdających


Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.


Czytaj