Szkoła Egzaminy zawodowe

Uczeń, słuchacz, absolwent składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza(ał) pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego (druk deklaracji znajdują się na stronie OKE i w załączniku poniżej).


Załączniki do pobrania

Pomoce do egzaminu Deklaracja Harmonogram egzaminów pisemnych Harmonogram egzaminów praktycznych Wgląd do prac Terminy egzaminów_w_2020 Instrukcje dla zdających Informacje dla zdających

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.
  • Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie
  • Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

  • maseczka
  • materiał, komin
  • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

  • do zdającego podchodzi nauczyciel,
  • wyjście do toalety,
  • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.


PONIEDZIAŁEK  11.01.20201 – model D (dokumentacja)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 15 TG.12, 3 os./powtórka godz. 8 15 wejście główne od strony parkingu,
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
sala 16 TG.14, 2 os./powtórka godz. 8 25
sala 26 E.24, 1 os./powtórka godz. 8 10 wejście ewakuacyjne od parkingu (od strony boiska)
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
EE.26, 11 os./kl.4b godz. 815
Aula TG.13, 8 os./kl.4h godz. 12 10 wejście główne do szkoły,
Uczniowie ustawiają się wzdłuż arkad w odstępach 1,5 m
TG.15, 12 os./kl.4f godz. 1220

WTOREK  12.01.2021 – CZĘŚĆ PISEMNA (PAPIEROWA)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA AU.20,
1 os. / powtórka
godz. 9 20 wejście główne do szkoły,
uczniowie ustawiają się wzdłuż arkad w odstępach 1,5 m
EE.08,
13 os./powtórka 4i, 4k
godz. 9 05
TG.07,
1 os./powtórka
godz. 9 25
TG.12,
1 os./powtórka
godz. 9 30
sala 26
 
EE.05,
7 os./kl. 4b,powtórka
godz. 11 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
TG.13,
8 os./kl.4h, powtórka
godz. 11 20
sala 27
 
E.13,
1 os./kl.4k, powtórka
godz. 11 25 wejście główne od strony parkingu szkoły
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
AU.25,
9 os./kl.4c
godz. 11 10
sala 15 TG.15,
12os./kl.4f
godz. 11 10 wejście główne do szkoły
uczniowie ustawiają się wzdłuż arkad w odstępach 1,5 m
 
Aula E.14, 2 os./kl.4k, powtórka godz. 13 10 wejście główne od strony parkingu szkoły
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
E.24 1os./absolwent godz. 13 10
EE.26 11os./kl.4b godz. 13 15
EE.09, 9os./kl.4i (od K.Augu…, do P. Dubi….)
kl.4k (M. Ban… i A. Bara….)
godz. 13 25
sala gimnastyczna EE.09, 40 os./kl.4i, 4k godz. 13 00
(kl. 4i – 13 00
kl. 4k – 13 20
wejście pod arkadami do sali gimnastycznej

uczniowie ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

 

ŚRODA  13.01.2021 – model DK i W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 35 E.14, 2os./powtórka godz. 7 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły
(od strony boiska)
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
sala 24 AU.20 1os./powtórka godz. 725

CZWARTEK  14.01.2021 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 24 A.22, 1os./powtórka godz. 8 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska)

uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m

AU.25, 9os./kl. 4c godz. 815

PIĄTEK  15.01.2021 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 10 EE.05, 4os./powtórka godz. 8 15 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska)

uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m

PONIEDZIAŁEK  18.01.2021 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 29, EE.09, 10os./K.Aug… – R.Frą…/ godz. 7 10 wejście od strony parkingu szkoły

uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m

sala 30, EE.09, 9os./J.Fra… – D.Hab…/ godz. 720
sala 35, EE.09, 10 os./D.Har… – K.Mia…/ godz. 7 10 wejście ewakuacyjne od strony parkingu szkoły (od strony boisk)

uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m

sala 37, EE.09, 10os./R.Mor… – M.Sid…/ godz. 720
sala 38, EE.09, 10os./D.Sta… – A.Żwa…/ godz. 730

WTOREK  02.02.2021 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 41 EE.08, 5os./kl.4i, 4k/A.Bar… – P.Dub…/ godz. 7 15 wejście główne od strony parkingu szkoły
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
EE.08, 6os./kl.4i, 4k/R.Frą… – D.Grzy…/ godz. 11 45

ŚRODA  03.02.2021 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
sala 41 EE.085os../kl.4i, 4k/F.Jak… – W.Olsz…/ godz. 7 15 wejście główne od strony parkingu szkoły
uczniowie zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiając się w odstępach 1,5 m
EE.08, 6os./kl.4i, 4k/M.Jęd… – A.Żwa…/ godz. 11 45
Czytaj