Szkoła Egzaminy zawodowe

Uczeń, słuchacz, absolwent składa dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza(ał) pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego (druk deklaracji znajdują się na stronie OKE i w załączniku poniżej).


Załączniki do pobrania

Pomoce do egzaminu Deklaracja Harmonogram egzaminów pisemnych Harmonogram egzaminów praktycznych Wgląd do prac Terminy egzaminów_w_2020 Instrukcje dla zdających Informacje dla zdających

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.
  • Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie
  • Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

  • maseczka
  • materiał, komin
  • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

  • do zdającego podchodzi nauczyciel,
  • wyjście do toalety,
  • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.


HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA LATO 2021

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

PODSTAWA PROGRAMOWA 2012

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017

Czytaj