Kierunki kształcenia Technik informatyk

Technik informatyk 5 lat

Kwalifikacje:

 • Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Jako technik informatyki

Jesteś przygotowany do naprawiania i obsługi komputerów PC oraz urządzeń peryferyjnych, tworzenia stron i aplikacji internetowych, tworzenia lokalnych sieci komputerowych oraz zarządzanie nimi, tworzenia bazy danych oraz administrowania nimi, obrabiania cyfrowo dźwięku i obrazu, programowania w różnych językach i technologiach.

Technik informatyk

Nauczysz się

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall),
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Możliwości zatrudnienia

Możesz pracować we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi:  banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Mogą być to instytucje zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, wydawnictwa i drukarnie, ośrodki obliczeniowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego.

Czytaj