Rodzice Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

rok szkolny 2020/2021

Jurkowska Małgorzata – przewodnicząca

Paweł Głogowski – zastępca przewodniczącej
Aneta Staniszewska – skarbnik
Marta Kościuk – sekretarz


Konto Rady Rodziców

86 88700005 2001 0031 9203 0001

Bank Spółdzielczy Grodków – Łosiów
z siedzibą w Grodkowie
ul. Kasztanowa 18
49-200 Grodków

Czytaj