Wykłady z fizyki i chemii

Klasa druga technik programista z p. Agnieszką Oliwą i p. Joanną Kafel-Szymańską wzięła udział w cyklu wykładów na wydziałach fizyki i chemii Uniwersytetu Opolskiego. Podczas wykładu z panią dr Katarzyną Książek uczniowie obejrzeli doświadczenia pokazujące zmiany właściwości fizycznych substancji zachodzące pod wpływem niskich temperatur. Kolejny wykład przeprowadzony przez panią dr Joannę Nackiewicz dotyczył właściwości chemicznych czekolady i jej wpływu na zdrowie człowieka. Pan dr Artur Suchan wprowadzał uczniów w świat chemii - pierwiastków, atomów i cząsteczek oraz ich wzajemnych powiązań, reakcji z światłem. Uczniowie mieli okazję spojrzeć na poszczególne działy nauki z szerszej, bardziej kompleksowej perspektywy, co pomogło im powiązać ze sobą elementy nauki, które poznają w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych.

Galeria