Wojewódzki Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej

18 listopada 2022 r w Klubie 1 Pułku Saperów w Brzegu odbył się XIX Konkurs Poezji Patriotycznej i Religijnej „Fides et Patria”. Patronował konkursowi nieżyjący ks. kapelan 1. Brzeskiej Brygady Saperów ppłk Zbigniew Stefaniak. Celem spotkania poetyckiego było propagowanie wśród młodych ludzi mądrego myślenia o sprawach współczesnej Polski, poszukiwanie niebanalnego podejścia do najważniejszych wartości kultury narodowej, czy też promowanie sztuki żywego słowa.
Roksana Bargiel i Martyna Kadłubowska z kl. I F podjęły się trudnego zadania, popularyzowania i upowszechniania poezji patriotycznej i religijnej oraz krzewienia kultury mowy polskiej.
Szacowne jury konkursowe dostrzegło walory sztuki recytatorskiej i uczennice ZSZ nr 1 w Brzegu otrzymały szczególne wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Małgorzata Guziak - Brodzińska

Galeria