Uczenie się przez całe życie

Dzisiaj odbyło się III spotkanie sieciujące w ramach projektu "Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie". O celach projektu przypomniała Pani Wioletta Frankiewicz koordynator sieci w powiecie. Projekt ma na celu promocję uczenia się przez całe życie, utworzenia sieci partnerstw powiatowych, wydarzenia , konferencje , kongresy dotyczące ww tematu. Tym razem w spotkaniu uczestniczyła kadra kierownicza szkół podstawowych Powiat Brzeski oraz doradcy zawodowi, którzy w pełni zaangażowali się w warsztaty przygotowane przez Zofię Domaradzką - Grochowalską psycholog, coach i superwizor . Temat warsztatów " Uczenie się obowiązek czy przywilej ". Pani Anetta Zch - Rzepecka naczelnik wydziału oświaty w powiecie brzeskim, przedstawiła zawody w których będą mogli kształcić się absolwenci szkół podstawowych. Następne spotkanie zaplanowane jest na 29 maja br. w którym uczestniczyć będą przedsiębiorcy oraz przedstawiciele instytucji powiatu brzeskiego. Realizatorami projektu są Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu , Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opolskie Centrum Edukacji oraz 11 powiatów województwa opolskiego w tym powiat brzeski.

Galeria