Konkurs informatyczny

Konkurs zorganizowany dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu. Jego celem jest propagowanie wiedzy informatycznej wśród uczniów.

Zadanie konkursowe polegać będzie na zainstalowaniu systemu operacyjnego Linux na dostarczonym przez firmę TYRS-IT Media terminalu. Do dyspozycji uczniów dostępne będzie kilka sztuk urządzeń.

Nagroda 200 zł zostanie przyznana uczniowi, który pierwszy wykona zadanie.

Zadanie oceni komisja konkursowa w pod przewodnictwem Dyrektora Szkoły Łukasza Denysa. Członkowie komisji: Tomasz Zacharewicz właściciel firmy TYRS-IT Media oraz nauczyciel przedmiotów informatycznych, koordynator konkursu Mirosław Czoppa.

Zgłoszenia do udziału w konkursie proszę składać do Mirosława Czoppy (gabinet nr 30) w terminie 06-09 marca.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie uczniowie ZSZ nr 1 w Brzegu 2. Liczba uczestników ograniczona jest ilością dostępnego sprzętu. Decyduje kolejność zgłoszenia. 3. Każdy uczestnik może pracować przy zadaniu konkursowym maksymalnie przez 1 tydzień. 4. Konkurs trwa 2 tygodnie. Rozpoczyna się w środę 07 marca o godzinie 9.40 w sali nr 30 i ulega zakończeniu z chwilą uzyskania pierwszego prawidłowego rozwiązania lub po upływie terminu.