Kolejna umowa o współpracy podpisana

Po dwóch latach od podpisania listu intencyjnego i bardzo dobrej współpracy szkoły z amerykańską firmą Donaldson.vn Polska Sp. z o.o., zrealizowano kolejny etap - podpisanie umowy o współpracy. Pan Jacek Monkiewicz Starosta Powiatu Brzeskiego objął patronatem to wydarzenie. Od dwóch lat szkoła kształci techników robotyków, ( pierwsza taka klasa w województwie opolskim), których umiejętności są aktualnie bardzo atrakcyjne na rynku pracy, a firma Donaldson z siedzibą w Skarbimierzu, jest pracodawcą zainteresowanym inwestowaniem w zdolną młodzież.
 
 
Fot. Starostwo Powiatowe w Brzegu

Galeria