Klasa patronacka

Politechnika Opolska będzie współpracować z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu w ramach nowego kierunku TECHNIK ROBOTYK. Pani Dyrektor Wioletta Frankiewicz podpisała umowę o współpracy w ramach klasy patronackiej z Rektorem Politechniki Opolskiej Panem Marcinem Lorencem. Uczniowie zawodu technik robotyk, będą przyjeżdżać na Politechnikę Opolską na zajęcia w pracowniach specjalistycznych np.: automatyki, robotyki, mechatroniki. Również pracownicy Politechniki Opolskiej w ramach współpracy poprowadzą wykłady oraz zajęcia w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. We wrześniu zaplanowane jest pierwsze spotkanie , gdzie nasi uczniowie zapoznają się wstępnie z wydziałem automatyki i robotyki. Zajecia planowane są zgodnie z siatką godzin zawodu technika robotyka.

Galeria