"Dzień Inżyniera" na Politechnice Opolskiej

W dniu 6.04.2022 uczniowie klas technikum w zawodach informatyk i programista uczestniczyli w warsztatach i wykładach prowadzonych przez wydział Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej w ramach "Dnia inżyniera".
Bardzo ciekawe zajęcia prowadzone były przez dr inż. Kamilę Tomczak-Horyń, gdzie uczestnicy rozwiązywali krótkie zadania pobudzające kreatywność.
Dr inż. Katarzyna Rudnik oraz mgr inż Maria Natorska zapoznały uczniów z zasadami tworzenia makr w Excel.
A warsztaty wprowadzające do Lean Manufacturing poprowawiła dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtowicz.
Dziękujemy pracownikom Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej za możliwość połączenia wiedzy i praktycznego jej zastosowania, ze szczyptą przyjemności i słodkości.

Galeria