Jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego?

Jak informuje CKE osoby, które przystąpiły do egzaminu zawodowego wyniki otrzymają w dniu 27 marca 2024 r. od godziny 10:00. W zależności od formuły wyniki egzaminu można sprawdzić:

  • w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2012 wyniki dostępne będą poprzez serwisy poszczególnych okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • w przypadku egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017 oraz egzaminów zawodowych Formuła 2019 wyniki będą dostępne poprzez system SIOEPKZ. Zdający będą mogli sprawdzić wyniki tych egzaminów poprzez Portal Zdającego systemu SIOEPKZ.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw, certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub dyplomów zawodowych do szkół nastąpi w dniu 8 kwietnia 2024 roku. 

Uczniowie mogą sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego za pośrednictwem portalu zdającego SIOEPKZ (System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie). Jak się tam zalogować? Wystarczy skorzystać z informacji, które zdający otrzymał wcześniej w szkole. Kody aktywacyjne powinny zostać przekazane uczniowi przez dyrektora lub innego przedstawiciela placówki. Są one ważne bezterminowo.

Jak sprawdzić wyniki egzaminu zawodowego krok po kroku?

  1. Wchodzimy na portal zdającego SIOEPKZ.
  2. Wpisujemy login i hasło.
  3. Sprawdzamy, czy jest już informacja o wynikach (pamiętajmy, że wyniki mają pojawiać się od godz. 10.00, a nie o godz. 10.00), jeśli nie ma, odświeżamy stronę.
  4. Sprawdzamy wyniki egzaminu zawodowego