Staże zagraniczne w Hiszpanii „Pathway to experience”

Grupa 30 uczniów w zawodach technik elektryk, handlowiec, informatyk,obsługi turystycznej, hotelarz oraz technologii żywności w ramach programu POWER VET na podbudowie Erazmus + uczestniczy w stażach zagranicznych w Hiszpanii. Przez miesiąc będą odbywać praktyki w swoim zawodzie, szkolić język obcy, zwiedzać urokliwe miejsca Hiszpanii. To już po raz czwarty nasi uczniowie uczestniczą w stażach zagranicznych. Cieszymy się, że jako szkoła umożliwiamy naszej zdolnej młodzieży wyjazdy zagraniczne w ramach projektów unijnych.

Galeria