Matura

Strony:

 

 • Do ustnej matury przystępują tylko zdający, którzy mają w swojej deklaracji dany przedmiot i złożą do dyrektora szkoły w terminie do 25 maja potwierdzenie konieczności uzyskania wyniku z tego przedmiotu w związku z rekrutacją na uczelnie zagraniczne albo realizacją umów międzynarodowych (np. Titulo de Bachiller). Formularz wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie. Nie przeprowadza się egzaminów ustnych zdalnie.
 • Pozostali absolwenci, w tym absolwenci z lat ubiegłych, którzy zadeklarowali zdawanie egzaminów ustnych, otrzymają świadectwo, jeśli zdadzą egzaminy i pisemne i przystąpią do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej. Zamiast wyniku egzaminu ustnego na świadectwie znajdzie się adnotacja – W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.

 

Terminy egzaminów : 

M A T U R  A  2020 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie

Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

 

JĘZYK POLSKI 08.06.2020 godz. 9 00

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab sala gimnastyczna  godz. 8 05 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

IV hf sala gimnastyczna  godz. 8 15
IV i sala gimnastyczna   godz. 8 30
IV ce aula godz. 8 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

ABSOLWENCI aula godz. 8 25

 

MATEMATYKA 09.06.2020 godz. 9 00
 

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab sala gimnastyczna  godz. 8 05 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły                     w ostępach 1,5 m

IV hf sala gimnastyczna  godz. 8 15
IV i sala gimnastyczna  godz. 8 30
IV ce sala gimnastyczna  godz. 8 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

ABSOLWENCI aula godz. 8 25

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 10.06.2020

POZIOM PODSTAWOWY i POZIOM ROZSZERZONY

W dniu egzaminu zostaną otwarte wszystkie drzwi ewakuacyjne

BARDZO PROSZĘ ABY ABSOLWENCI WCHODZILI WYZNACZONYMI DRZWIAMI

klasa godz. wpuszczania do sali  sala wejście do szkoły
IV ab godz. 8 15 sala 15                             sala nr 2 aula wejście główne

od strony parkingu

IV hf godz. 8 20 sala nr 16              sala nr 17 wejście ewakuacyjne

od strony parkingu

IV i godz. 8 25 sala nr 18             sala nr 21              sala nr 7                  sala 6 wejście ewakuacyjne

od strony boisk

IV ce godz. 8 30 sala nr 2 aula wejście główne od strony arkad
ABSOLWENCI godz. 8 35 sala nr 2 aula wejście główne od strony arkad

 

MATEMATYKA 15.06.2020 godz. 9 00

SALA GIMNASTYCZNA 

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab godz. 8 20 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m                                                                                                    

IV ce godz. 8 25
IV i godz. 8 30
ABSOLWENCI godz. 8 35

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

16.06.2020

Przedmiot godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
BIOLOGIA godz. 9 00 godz.  8 20 sala nr 2
WOS godz. 14 00 godz.  13 20

17.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
CHEMIA godz. 9 00 godz.  8 20 sala nr 2
INFORMATYKA godz. 14 00 godz.  13 20 sala nr 40

sala nr 29

18.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
JĘZYK NIEMIECKI godz. 9 00 godz.  8 20 sala nr 6

 

19.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
GEOGRAFIA godz. 9 00 godz.  8 20 sala nr 2

24.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
FIZYKA godz. 9 00 godz.  8 20 sala nr 2
HISTORIA godz. 14 00 godz.  13 20

 

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

maseczka

 • materiał, komin
 • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.

 

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

 • do zdającego podchodzi nauczyciel,
 • wyjście do toalety,
 • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym
    i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE WNOSIMY

 • telefonów komórkowych innych urządzeń telekomunikacyjnych
 • torebek

ZOSTAWIAMY JE W WYZNACZONYM MIEJSCU

 

Losowania miejsc za maturzystę dokonuje członek zespołu nadzorującego.

Do sali egzaminacyjnej mogą wejść wyłącznie ci zdający, którzy znajdują się na listach.

Zdający skierowani na zdawanie egzaminu maturalnego do innej szkoły muszą okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 EGZAMIN MATURALNY

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 8 r. w sprawie materiałów      i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym  i egzaminie maturalnym w 2019 roku

 • każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z  czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
 • pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
PRZEDMIOT NOWA formuła STARA formuła ZAPEWNIA SZKOŁA
biologia kalkulator prosty

linijka

linijka  wybrane wzory
chemia kalkulator prosty

linijka

kalkulator prosty

linijka

wybrane wzory
fizyka kalkulator prosty

linijka

kalkulator prosty

linijka

wybrane wzory
geografia kalkulator prosty

linijka

lupa

kalkulator prosty

linijka

lupa

 
historia lupa lupa  
informatyka kalkulator prosty kalkulator prosty  
WOS kalkulator prosty    
język polski     słownik ortograficzny, słownik

poprawnej polszczyzny

matematyka kalkulator prosty

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

linijka

cyrkiel

wybrane wzory

Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

Wyjątek może stanowić wyłącznie cyrkiel zaopatrzony w rysik (egzamin z matematyki).

Kalkulator prosty zawiera tylko podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie,
mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, %,
pamięć (+), pamięć (-)

  IV a/b IV c/e IV h/f IV i absolwenci
08.06                            poniedziałek  godz.9   J.POLSKI 170 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 2 aula sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                      sala gimnastyczna    sala nr 7              sala nr 6 sala nr 2 aula
 godz.14    J.POLSKI ® 180 minut sala nr 2 aula   sala nr 2 aula   sala nr 2 aula
09.06                      wtorek  godz.9   MATEMATYKA170 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna     sala nr 6 sala nr 2 aula
10.06                                   środa  godz.9   J.ANGIELSKI **120 minut sala 15                               sala nr 2 aula sala nr 2 aula sala nr 16              sala nr 17 sala nr 18             sala nr 21              sala nr 7                  sala 6 sala nr 2 aula
 godz.14   J.ANGIELSKI ® 150 minut sala 15                               sala 15                               sala nr 16              sala nr 17 sala nr 2                   sala nr 6                  sala 7 sala nr 17
11.06 BOŻE CIAŁO
12.06 Dzień bez egzaminów
15.06             poniedziałek  godz. 9   MATEMATYKA ®180 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna   sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna
16.06                             wtorek godz.9   BIOLOGIA ® 180 minut       sala nr 2 aula  
godz. 14  WOS ® 180 minut       sala nr 2 aula sala nr 2 aula
17.06                     środa  godz. 9  CHEMIA ® 180 minut   sala nr 2 aula   sala nr 2 aula      sala nr 6 sala nr 2 aula
godz. 14 INFORMATYKA ®         6 s.40 +1 s.29 1 s.40
18.06                                czwartek  godz. 9   J.NIEMIECKI120 minut         sala nr 6
19.06                        piątek godz.9   GEOGRAFIA  ® 180 minut   sala nr 2 aula sala nr 2 aula sala nr 2 aula  
20.06 SOBOTA
21.06 NIEDZIELA
24.06                                      środa godz. 9   FIZYKA ® 180 minut sala nr 2 aula        
godz.14 HISTORIA ® 180 minut sala nr 2 aula       sala nr 2 aulaAktualności

21.09.2020
NOWE
    UWAGA ABSOLWENCI     I OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu poszukuje na stanowisko – Elektromonter sieci SN i nN w [...]
19.09.2020
„Zdystansuj się”
„Zdystansuj się”
Z inicjatywy jednego z Naszych uczniów w dniu 25 września bawimy się razem. Jedno wymaganie – tego dnia należy włożyć skarpetki i klapki. Mogą [...]
07.09.2020
Narodowe Czytanie
Narodowe Czytanie
W piątek wzięliśmy udział w kolejnej edycji „Narodowego Czytania” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku cała Polska czyta jeden z najciekawszych dramatów okresu [...]
06.09.2020
NOWY PLAN LEKCJI !!!
NOWY PLAN LEKCJI !!!
Od 7 września nowy plan lekcji!

Sport

11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]
29.01.2020
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Bardzo dobry występ naszych uczniów Dominika Chyrzyńskiego i Michała Wróbla w Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnym Tenisie Stołowym, który odbył się 27 stycznia 2020 roku [...]
16.01.2020
Vicemistrzowie Powiatu !
Vicemistrzowie Powiatu !
Nasza drużyna piłki ręcznej zajęła 2 miejsca w Powiecie . Gratulujemy !!! Opiekun pan Krzysztof Leroch

Wydarzenia

18.09.2020
„BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM!
„BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM!
Z inicjatywy Samorządu Szkolnego zapraszamy wszystkich uczniów Słowianki do wzięcia udziału w akcji : „BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM! „Bohaterowie wracają [...]
06.09.2020
Dziękujemy za współpracę
Dziękujemy za współpracę
Pożegnanie Pani Marty Sudak – Sekretarza Rady Rodziców. Pani Marto dziękujemy za zaangażowanie w życie szkoły, wsparcie a przede wszystkim za poświęcony czas. Jest [...]
09.07.2020
Opolskie szkolnictwo dla rynku pracy
Opolskie szkolnictwo dla rynku pracy
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy to projekt w którym nasza szkoła bierze udział. Projekt ten został rozszerzony o doposażenie placówek i nauczycieli w [...]
26.06.2020
Jeszcze będzie normalnie … Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Jeszcze będzie normalnie … Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
  Link do zdjęć z zakończenia roku szkolnego 209/2020 https://photos.google.com/share/AF1QipPi9TfK4tmdw-n5QZnjsbnPfVR8Yt8o-61W68FQgrEtUOOK4F4Nb-tQi9xsT1iWAA?key=Z3U4NnJVWGtpWU5yMVNnY0VLTWN2ZkpzWEV3eVFR

Sukcesy

21.09.2020
NOWE
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć [...]
13.07.2020
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Mirosław Szewczyk Absolwent technikum elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu i studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent programów Managment 2010 oraz Strategic [...]
08.07.2020
Stypendium Starosty Brzeskiego
Stypendium Starosty Brzeskiego
Gratulujemy wszystkim stypendystom ! W naszej szkole Stypendium Starosty Brzeskiego otrzymali : Michał Kutarba klasa II i, Patryk Jureczko klasa III k, Marcin Sidorowicz [...]
02.07.2020
Wojciech Małek poleca ZSZ nr1
Wojciech Małek poleca ZSZ nr1
Pan Wojciech Małek Absolwent ZSZ Nr1 1991 r. oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1996 r. W latach 1999r.-2008r. Sędzia Sądu Rejonowego w [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz