Zajęcia profilaktyczne

Klasy pierwsze Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu zostały zaproszone do udziału w nowym projekcie związanym z poprawą czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością. Projekt ten jest realizowany przez zespół ośmiu dyrekcji policji z Czech
i Polski oraz ekspertów z Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska, którzy współpracują z polskimi wykładowcami z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Podczas realizacji projektu w środowisku czeskich i polskich szkół odbywają się profilaktyczne wydarzenia edukacyjne koncentrujące się na wybranych ryzykach związanych z użytkowaniem usług internetowych. Ryzykowne zjawiska, na których koncentruje się szkolenie, obejmuje profilaktykę: cyberprzemocy, sextingu, cybergroomingu, kwestii bezpiecznego zachowania w sieciach społecznościowych, ochrony danych osobowych w Internecie oraz odpowiedzialności karnej nieletnich związanej z cyberprzestępczością. Spotkania prewencyjne obejmują dwie godziny lekcje dla grup do 30 uczestników. W maju szkolenie przeszły dwie klasy pierwsze. Zajęcia z projektu będą kontynuowane w kolejnych klasach w miesiącu czerwcu i w I semestrze nowego roku szkolnego. Podczas realizacji projektu prowadzone będą również badania w wymienionych obszarach, koncentrujące się na wykrywaniu mechanizmów i skali zjawisk dotyczących zachowań ryzykownych w Internecie. Dzięki temu powstanie możliwość mapowania obszarów wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego.
Realizatorem warsztatów w ZSZ nr 1 jest mgr Elżbieta Haczkowski - trener edukacji, Emisariusz Bezpiecznego Internetu, nauczyciel informatyki. Bardzo dziękujemy za współpracę.

Galeria