Wyniki wyborów do SU

1 czerwca przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je krótką kampanią, w trakcie której kandydaci mieli możliwość zaprezentowania się społeczności szkolnej. Na podstawie ilości zdobytych głosów powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022 w następującym składzie: