Wyniki egzaminu zawodowego

Centralna Komisja Egzaminacyjna, informuje że w związku z problemem technicznym po stronie naszego partnera technologicznego na ekranie
komputera po zakończeniu egzaminu wyświetla się nieprawidłowy wynik wstępny egzaminu. Ten problem techniczny nie wpływa na prawidłowe
przeliczanie wyników z egzaminu w systemie SIOEPKZ. 
Prawidłowe wstępne wyniki będą dostępne dla zdających w systemie SIOEPKZ w portalu zdającego od 22 stycznia br., od godziny 12.00.