Szkoła do hymnu

Dzisiaj o godzinie 11.11 na "Słowiance" w każdej klasie odśpiewano cztery zwrotki Hymnu Państwowego🇵🇱. Pani Dyrektor wraz z Rada Rodziców klasie, która najlepiej przygotowała się do odśpiewania Hymnu ufundowaną nagrodę w wysokości 200 zł 💸. Jury oceni najbardziej zaangażowaną klasę. Niebawem zostanie rozstrzygnięty konkurs o którym poinformujemy na Fb

Galeria