Podpisanie listu intencyjnego z OIG w Opolu

Dzisiaj w sali konferencyjne Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 odbyło się spotkanie "Wspomaganie w prowadzeniu firm w zakresie podatkowym, zusowskim i pracowniczym" . Głównymi organizatorami była Opolska Izba gospodarcza na czele z Prezesem Bartoszem Ryszką oraz Starostwo Powiatowe w Brzegu reprezentowane przez Starostę Pana Jacka Monkiewicza. Przed wykładem Pani Dyrektor Wioletta Frankiewicz - reprezentująca naszą szkołę podpisała list intencyjny z Prezesem Opolskiej Izby Gospodarczej Panem Bartoszem Ryszką. Szkoła od kilku lat współpracuje z OIG w Opolu. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Brzegu , Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu, Urzędu Skarbowego w Brzegu, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie Brzeg , Przedsiębiorcy. Pierwszy wykład " PUE krok po kroku " przeprowadziła Kierownik ZUS Pani Joanna Natalii, następnie o formach wsparcia przedsiębiorców realizowanych przez PUP poinformowała Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Anna Soroczyńska. O usługach dostępnych w e -Urzędzie wykład przeprowadziła Dyrektor Urzędu Skarbowego w Brzegu Pani Renata Śliż.

Galeria