Nowe pracownie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 otwarte!!!

28 lutego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oficjalnie i uroczyście otwarto dwie nowe pracownie do praktycznej nauki zawodu. Pracownia gastronomiczna przeznaczona jest dla technika żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharza i cukiernika w szkole branżowej 1 stopnia, natomiast pracownia robotyki dla kierunku technik robotyk. Remont i wyposażenie pracowni gastronomicznej sfinansowano ze środków własnych Starostwa Powiatowego w Brzegu. Głównym elementem pracowni robotyki jest zestaw edukacyjny firmy KUKA pozyskany w ramach programu Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy (2). Niebieskie wstęgi w firmowych kolorach Słowianki przecinali: Monika Jurek – Wojewoda Opolska, Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego, Zuzanna Donath – Kasiura - Wicemarszałkini Województwa Opolskiego, Jacek Monkiewicz - Starosta Powiatu Brzeskiego, Anna Nocoń -kierownik projektu „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” oraz Wioletta Frankiewicz – dyrektor ZSZ nr 1 w Brzegu.
Otwarcie nowych pracowni połączono z II spotkaniem sieciującym w Powiecie Brzeskim realizowanym w ramach projektu pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Wykład pt. „Doradztwo zawodowe oczami uczelni” wygłosił Józef Kaczmarek -ANS – WSZiA w Opolu, a „Myśli i słowa pełne MOCY”- Andrzej Skiba.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędów oraz instytucji województwa, powiatu i gminy, które związane są z szeroko pojętą edukacją zawodową, dyrektorzy, doradcy zawodowi szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu brzeskiego.
Wszyscy goście mogli podziwiać, a przede wszystkim smakować, słodkie i wytrawne pyszności przygotowane przez naszych uczniów pod czujnym okiem nauczycielek zawodowych przedmiotów gastronomicznych Grażyny Tesarowicz oraz Anety Wróbel.
Elżbieta Mykicka
Joanna Łyczkowska
Fot. Łukasz Józwenko

Galeria