Egzaminy poprawkowe

29.08 – godz. 9:00 (wtorek) część pisemna w auli
język polski (cz. ustna – sala 23) – 2BI, 2CG, 3K, 2g, 4i, 4g, 41B
matematyka (cz. ustna – sala 15) – 1CG, 1F
historia i teraźniejszość (cz. ustna – sala 15) – 1F
fizyka (cz. ustna – sala 12) – 1be
wychowanie fizyczne (cz. praktyczna – s.gimn.) – 1h
OUDwOSU (cz. ustna – sala 6) – 1h
pracownia elektryczna (cz. ustna – sala 10) – 2b
język angielski (cz. ustna – sala 1) – 2b, 3HF
 
30.08 – godz. 9:00 (środa) część pisemna w auli
język polski (cz. ustna – sala 23) – 1B, 1CG, 1F, 1be, 3HF, 4HF
geografia (cz. ustna – sala 34) – 1F