Akademia Przedsiębiorczości Społecznej

Żyjemy w świecie, gdzie dominuje liberalna definicja ekonomii. Myślimy o przedsiębiorczości jako o działaniach skierowanych na zysk, opartych na relacji pracodawca – pracownik. Co zrobić, żeby „wychować” przedsiębiorców, którzy w przyszłości, zamiast bezwzględnie stawiać tylko na zysk, wdrożą także cele społeczne?
Warto pokazać młodzieży inne spojrzenie na przedsiębiorczość jako ideę wspólnych wartości i działań opartych na solidarności, współtworzeniu i wspólnej odpowiedzialności. Przedsiębiorczość społeczna (nazywana także ekonomią społeczną) to sfera aktywności obywatelskiej, która łączy działalność ekonomiczną - biznesową z działalnością pożytku publicznego.
W dniu dzisiejszym 14.05.2024r w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu odbyły się zajęcia w ramach Akademii Przedsiębiorczości Społecznej. Zajęcia prowadziła pani Anna Jurczyk –Miżejewska ze Stowarzyszenia Animacji Lokalnej ARKONA we współpracy z panem Michałem Gąsiorskim. Uczestniczyły w nich klasy: 2BI, 1BI, 2F,2K i 2J, 1bc.
Młodzież dowiedziała się że, prymat człowieka nad zyskiem, współpraca zamiast rywalizacji, demokratyczne zarządzanie mogą pomóc stworzyć gospodarkę, która w centrum stawia człowieka. Człowieka niejednokrotnie słabszego, zmagającego się z różnymi  trudnościami, potrzebującego wsparcia, które pozwoli mu rozwinąć skrzydła.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawe przedstawienie tych ważnych zagadnień.
Irena Czerkawska
nauczycielka podstaw przedsiębiorczości

Galeria