Styl:
wąski
szeroki

Zarządzenie dyrektora szkoły – nauczanie hybrydowe

16.10.2020

ZARZĄDZENIE  Nr   4/2020/2021

DYREKTORA Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

z dnia 16.10.2020r. 2020 r.

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 19.10.2020r.  na czas nieoznaczony

 

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami .

Zarządzam :

 • 1.

         W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej ” wprowadzam,
z dniem 19.10.2020r., na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły – nauczanie hybrydowe.

 • 2.

         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • Od 19 – 23 października br. w klasach, I i II po gimnazjum zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Klasy II po podstawówce i  III odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
 • 25-30 października br. w klasach II po podstawówce i klasach III zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Uczniowie klas  I i II po gimnazjum odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
 • Uczniowie klas IV, ze względu na egzaminy zawodowe i maturalne, uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym
 • Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach  w pracowniach przedmiotowych odbywają się w blokach w trybie stacjonarnym .
 • zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie . Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
 • biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem,
 • przerwy lekcyjne wynoszą 5 minut, jedna 20 minutowa i jedna 10 minutowa a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem ( tryb stacjonarny ),
 • uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 • praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 • uczniowie, odbywający naukę na odległość ,mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  
 • lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)
 • wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
 • frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy
  w e- dzienniku jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
 • Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.
 • 3.

     Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania
i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres: wioletta.frankiewicz@wp.pl w terminie do 21.10.2020r. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych,
z zachowaniem drogi elektronicznej.

 • 4.

      Polecam nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

 • wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
 • sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
 • 5

 

     Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym”, który będzie obowiązywał  od dnia 19 października 2020r. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 • 6

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                         p.o. Dyrektor a szkoły   

                                                                                                                                               Wioletta Frankiewicz


Aktualności

15.01.2021
Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia
Organizacja pracy szkoły od 18 stycznia
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu informuje, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego [...]
14.01.2021
Zapisy na warsztaty
Zapisy na warsztaty
Drodzy uczniowie zapraszamy do wzięcia udziału  w warsztatach online. Chętnych prosimy o kontakt z doradcą zawodowym – panią Kornelią Kulik (kkulik@zsz1brzeg.edu.pl). Moje finanse pt. [...]
09.01.2021
EGZAMINY ZAWODOWE
EGZAMINY ZAWODOWE
! EGZAMINY ZAWODOWE ! W poniedziałek – 11.01.2021r. – odbędą się pierwsze egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Przypominamy, iż szczegółowy harmonogram poszczególnych egzaminów znajduje [...]
24.12.2020
WIGILIA-DZIEŃ WOLNY OD PRACY
WIGILIA-DZIEŃ WOLNY OD PRACY
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu przy ulicy Słowiańskiej 18 informuje: 24 grudnia 2020 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian [...]

Sport

23.10.2020
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mamy to !!!Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym! 1 miejsce Bartosz Borkowski 3 miejsce Dominik Chyrzyński 4 miejsce Michał Wróbel 4 miejsce w kategorii [...]
07.10.2020
Sztafetowe biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 5.10 .2020 na stadionie MOSiR- u odbyły się sztafetowe biegi przełajowe . Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały :Natalia Jońska , Justyna [...]
11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]

Wydarzenia

17.12.2020
Regionalna e-Konferencja
Regionalna e-Konferencja
Regionalna e-Konferencja : Umiejętności zawodowe zdobyte w ramach realizacji projektów unijnych i nie tylko… „Odkryj swój talent” 16 grudnia odbyła się regionalna e- konferencja [...]
14.12.2020
Finał Szlachetnej Paczki
Finał Szlachetnej Paczki
I MAMY FINAŁ!!! Dziś skończyliśmy działania na rzecz SZLACHETNEJ PACZKI 2020. Uczniowie 2HF, 3gh oraz Janek Czaplejewicz z 2 cf i Bartek Łyczkowski z [...]
04.12.2020
Zbiórka żywności
Zbiórka żywności
..dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu… Z całego serca dziękujemy Fundacji Moc i Siła za pomoc udzieloną rodzinie naszego ucznia, [...]
01.12.2020
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS
O potrzebie ustanowienia Światowego Dnia AIDS po raz pierwszy mówili w sierpniu 1987 James W. Bunn i Thomas Netter, pracownicy Globalnego Programu ds. AIDS [...]

Sukcesy

04.12.2020
Gra na giełdzie
Gra na giełdzie
Jak już pisaliśmy dwójka uczniów naszej szkoły ( Patryk Kowalczuk 2 klasa technikum handlowego oraz Hubert Szambelan 3 klasa technikum informatycznego )przystąpiła do udziału [...]
15.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Działamy mimo pandemii! Europejski Tydzień Umiejętności ZawodowychMiło nam poinformować, że nasz projekt eTwinning “Pokaż mi gdzie mieszkasz, powiem Ci kim jesteś” został zatwierdzony przez [...]
14.10.2020
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
14 października w Muzeum Piastów Śląskich w przepięknej sali Giovanniego Pinottiego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego. W tym roku nagrodę starosty otrzymały pani [...]
21.09.2020
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2021 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz