Styl:
wąski
szeroki

Zarządzenie dyrektora szkoły – nauczanie hybrydowe

16.10.2020

ZARZĄDZENIE  Nr   4/2020/2021

DYREKTORA Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu

z dnia 16.10.2020r. 2020 r.

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

od dnia 19.10.2020r.  na czas nieoznaczony

 

     Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami .

Zarządzam :

 • 1.

         W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „żółtej ” wprowadzam,
z dniem 19.10.2020r., na czas nieoznaczony częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły – nauczanie hybrydowe.

 • 2.

         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

 • Od 19 – 23 października br. w klasach, I i II po gimnazjum zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Klasy II po podstawówce i  III odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
 • 25-30 października br. w klasach II po podstawówce i klasach III zajęcia dydaktyczne są prowadzone w szkole, zgodnie z planem lekcji. Uczniowie klas  I i II po gimnazjum odbywają zajęcia w formie zdalnej (nauka na odległość);
 • Uczniowie klas IV, ze względu na egzaminy zawodowe i maturalne, uczęszczają do szkoły w trybie stacjonarnym
 • Zajęcia praktyczne we wszystkich klasach  w pracowniach przedmiotowych odbywają się w blokach w trybie stacjonarnym .
 • zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są w szkole, zgodnie z planem, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie . Możliwa jest zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.
 • biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem,
 • przerwy lekcyjne wynoszą 5 minut, jedna 20 minutowa i jedna 10 minutowa a każda lekcja rozpoczyna się punktualnie zgodnie z planem ( tryb stacjonarny ),
 • uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa;
 • praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian;
 • uczniowie, odbywający naukę na odległość ,mają prawo do korzystania
  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  
 • lekcja online trwa 30 minut + 15 minut nauczyciel jest do  dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje itp.)
 • wszyscy nauczyciele pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzone są zajęcia zdalne.
 • frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy
  w e- dzienniku jako ZNO – zdalne nauczanie obecny lub ZNN- zdalne nauczanie nieobecny.
 • Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych , by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, biorą udział w lekcji w trybie stacjonarnym, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy.
 • 3.

     Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania programów nauczania
i ewentualnej ich modyfikacji  w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres: wioletta.frankiewicz@wp.pl w terminie do 21.10.2020r. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych,
z zachowaniem drogi elektronicznej.

 • 4.

      Polecam nauczycielom wprowadzenie zmian w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie:

 • wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej;
 • sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci;
 • 5

 

     Zobowiązuje wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom „Regulaminu organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym”, który będzie obowiązywał  od dnia 19 października 2020r. Regulamin stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

 • 6

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                         p.o. Dyrektor a szkoły   

                                                                                                                                               Wioletta Frankiewicz


Aktualności

21.10.2020
NOWE
Czy chcesz odkryć swój talent?
Czy chcesz odkryć swój talent?
Kształcenie i szkolenie zawodowe pozwala ludziom na zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów w pracy. Obecnie co najmniej 85% miejsc pracy [...]
17.10.2020
Rozkład zajęć – nauczanie hybrydowe
Rozkład zajęć – nauczanie hybrydowe
W dniach od 19 do 23 października br.  rozkład klas, które uczą się stacjonarnie w szkole . Oznaczenie PP – przedmioty praktyczne, zajęcia odbywają [...]
16.10.2020
Zarządzenie dyrektora szkoły – nauczanie hybrydowe
Zarządzenie dyrektora szkoły – nauczanie hybrydowe
ZARZĄDZENIE  Nr   4/2020/2021 DYREKTORA Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu z dnia 16.10.2020r. 2020 r.   w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od [...]
15.10.2020
Uwaga!!! Nauczanie hybrydowe!!!
Uwaga!!! Nauczanie hybrydowe!!!
Rozwiązania organizacyjne w szkole w kształceniu w wariancie „B” – Hybrydowym  Zakres częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły będzie zależał od stanu chorobowego lub stopnia zagrożenia [...]

Sport

07.10.2020
Sztafetowe biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 5.10 .2020 na stadionie MOSiR- u odbyły się sztafetowe biegi przełajowe . Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały :Natalia Jońska , Justyna [...]
11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]
29.01.2020
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Bardzo dobry występ naszych uczniów Dominika Chyrzyńskiego i Michała Wróbla w Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnym Tenisie Stołowym, który odbył się 27 stycznia 2020 roku [...]

Wydarzenia

15.10.2020
„Bohaterowie wracają do szkół”
„Bohaterowie wracają do szkół”
„Bohaterowie wracają do szkół” to wyjątkowa kampania stworzona przez Szkoły ŻAK z myślą o wszystkich nauczycielach, pedagogach, wykładowcach z całej Polski. Przez miesiąc nasi [...]
05.10.2020
Akcja zdystansuj się!
Akcja zdystansuj się!
W naszej szkole 30 września to nie tylko Dzień Chłopaka ale także spontaniczna akcja ukazująca integrację naszego społeczeństwa szkolnego: uczniów i nauczycieli – SKIETY-KLAPKI:) [...]
05.10.2020
Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka
W tym roku ze względu na epidemię dzień chłopaka obchodziliśmy w swoich klasach, również panowie nauczyciele zastali niespodziankę przygotowaną od swoich koleżanek z pracy [...]
18.09.2020
„BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM!
„BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM!
Z inicjatywy Samorządu Szkolnego zapraszamy wszystkich uczniów Słowianki do wzięcia udziału w akcji : „BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM! „Bohaterowie wracają [...]

Sukcesy

14.10.2020
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
14 października w Muzeum Piastów Śląskich w przepięknej sali Giovanniego Pinottiego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego. W tym roku nagrodę starosty otrzymały pani [...]
21.09.2020
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć [...]
13.07.2020
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Mirosław Szewczyk Absolwent technikum elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu i studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent programów Managment 2010 oraz Strategic [...]
08.07.2020
Stypendium Starosty Brzeskiego
Stypendium Starosty Brzeskiego
Gratulujemy wszystkim stypendystom ! W naszej szkole Stypendium Starosty Brzeskiego otrzymali : Michał Kutarba klasa II i, Patryk Jureczko klasa III k, Marcin Sidorowicz [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz