Styl:
wąski
szeroki

Harmonogram wejść na egzamin zawodowy

19.06.2020

 

 

 

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.
  • Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie
  • Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

  • maseczka
  • materiał, komin
  • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

  • do zdającego podchodzi nauczyciel,
  • wyjście do toalety,
  • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

PONIEDZIAŁEK  22.06.2020 – model D (dokumentacja)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA TG.14

5 os./kl.3f
(od B. Bed… do P. Kop…)

godz. 8 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

TG.12

17 os./kl.2h +  2 os/ kl.3h

godz. 8 10
s. 16 TG.14

6 os./kl.3f
(od N. Kut… do N. Zab…)

godz. 8 05 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

s. 15 T.13

4 os./kl.4f

godz. 820
s. 26 E.24

10 os./kl.4b + absolwenci

godz. 8 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

s. 15

 

T.13

1 os./kl.4h
3 os./kl.4f
1 os./kl.4e

godz. 12 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

WTOREK  23.06.2020 – CZĘŚĆ PISEMNA (PAPIEROWA)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA AU.20

5 os. / kl. 3c
(od A. Bag… do  B. Lew….)

godz. 9 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

-TG.12

17 os./kl.2h

godz. 9 10
s. 17 

 

AU.20

5 os./kl.3c
(od K. Mosz… do Z. Str….)

godz. 9 00 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

A.18

1 os./ kl. 4c

s. 15 TG.07

7 os./ kl. 2g
(od K. Biel…, do  K. Kil….)

godz. 9 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

s. 27 TG.14

6 os./ kl. 3f
(od M. Bed…, do  N. Kut….)

godz. 9 20
s. 16 EE.08

8 os./ kl. 3i, 3k
(od A. Tech…, do  A. Żwa….)

godz. 9 25
s. 22  TG.07

6 os./ kl. 2g
(od R. Kut…, do  D. Zacz….)

godz. 9 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.12

1 os./ kl. 4i

s. 21  TG.14

5 os./ kl. 3f
(od N. Mik…, do  N. Zab….)

godz. 9 20
s. 20 E.07

5 os./ kl. 4b i absolwenci

godz. 9 25
SG1 sala gimn. EE.08

45 os./ kl. 3i, 3k
(od K. Augu…, do  D. Szwa….)

godz. 9 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły  w ostępach 1,5 m

s. 23 E.08

6 os./ kl. 4b i absolwenci

godz. 11 00 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.13

2 os./ kl. 4i

A.22

1 os./ kl. 4c

s. 26 EE.05

8 os./ kl. 3b
(od D. Bag…, do  A. Pac….)

godz. 11 00 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

s. 18 EE.05

4 os./ kl. 3b
(od M. Sink…, do  P. Wuj….)

godz. 11 15
M.44

1 os./ kl. 4a

T.14

2 os./ kl. 4f

s.15 E.24

5 os./ kl. 4b + absolwenci

godz. 13 15 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.14

2 os./ kl. 4i

 

ŚRODA  24.06.2020 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 38 E.14

11 os./kl.4i + absolwenci

godz. 7 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

CZWARTEK  25.06.2020 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 24 A.22

2os./kl.4c

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

PONIEDZIAŁEK  29.06.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 E.13

5 os./kl.4i

godz. 7 15 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

WTOREK  30.06.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Aug… do P. Ciej…)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od F. Czek… do N. Kop…)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od D. Gaw… do D. Grzy…)

godz. 15 20

 

ŚRODA  01.07.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od D. Hab… do J. Kos..)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od P. Kum… do R. Mor…)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od P. Mus… do A. Pry…)

godz. 15 20
s. 24 AU.20

6 os./kl.3c
(od A. Bag… do N. Nic…)

godz. 7 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

AU.20

4 os./kl.3c
(od K. Kot… do Z. Str…)

godz. 11 20
A.18

2 os./kl.4c

 

CZWARTEK  02.07.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Rud… do K. Świ…)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od M. Ste… do M. Uch..)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Uszy… do A. Żwa..)

godz. 15 20
s. 10 EE.05

6 os./kl.3b
(od D. Bag… do M. Kru…)

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od strony boisk

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

EE.05

6 os./kl.3b
(od P. Kuk… do P. Wuj..)

godz. 14 20

 

PIĄTEK  03.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 10 EE.08

1 os./kl.4b

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od strony boisk

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

PONIEDZIAŁEK  06.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 15

Nysa

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych,

Rodziewiczówny 1, Nysa

TG.07

6 os./kl.2g
(od B. Bie…, K. Cie…, K. Fur…, M. Gra…, K. Kil…, R. Kut…)

godz. 7 10 wejście główne do budynku
TG.07

5 os./kl.2g
(od J. Bru…, J. Jar…,E. Łusz…, A. Ole…, K. Rusz.)

godz. 11 10
TG.07

2 os./kl.2g
(od A. Staw… do D. Zacz…)

godz. 15 10
T.06
1 os./KKZ

 

WTOREK  07.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 15

Nysa

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych,

Rodziewiczówny 1, Nysa

T.02

1 os./kl.4e

godz. 8 20 wejście główne do budynku

 


Aktualności

26.02.2021
NOWE
„Lekcja: Enter”
„Lekcja: Enter”
Szkolimy się cyfrowo…. Nowe czasy, nowe potrzeby i nowe możliwości- w sytuacji, kiedy szkoła jest on-line, uczymy się na teraz i na przyszłość. Pani [...]
24.02.2021
Konkurs” Nie ma rzeczy niemożliwych „
Konkurs” Nie ma rzeczy niemożliwych „
W ostatnich dniach odszedł od Nas wyjątkowy człowiek i podróżnik Aleksander Doba. Zmarł 22 lutego zdobywając szczyt Kilimandżaro. Żył pełnią życia i spełniał swoje [...]
22.02.2021
Staże nauczycieli
Staże nauczycieli
W lutym udało się zrealizować kolejny staż zawodowy nauczycieli ZSZ nr 1 w Brzegu. W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe na Rynku Pracy odbył [...]
19.02.2021
Specjalistyczne programy komputerowe
Specjalistyczne programy komputerowe
Pracujemy na specjalistycznych programach!!! W ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy” otrzymaliśmy specjalistyczne programy do nauczania w zawodach: technik informatyk ( Adobe [...]

Sport

23.10.2020
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mamy to !!!Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym! 1 miejsce Bartosz Borkowski 3 miejsce Dominik Chyrzyński 4 miejsce Michał Wróbel 4 miejsce w kategorii [...]
07.10.2020
Sztafetowe biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 5.10 .2020 na stadionie MOSiR- u odbyły się sztafetowe biegi przełajowe . Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały :Natalia Jońska , Justyna [...]
11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]

Wydarzenia

15.02.2021
Walentynkowo na Słowiance
Walentynkowo na Słowiance
„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”- „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry Czas zdalnego nauczania, bez wątpienia, jest wyjątkowy. Nasi uczniowie, [...]
28.01.2021
Twoje dane – Twoja sprawa
Twoje dane – Twoja sprawa
25.01.2021
Dzień ochrony danych osobowych
Dzień ochrony danych osobowych
17.12.2020
Regionalna e-Konferencja
Regionalna e-Konferencja
Regionalna e-Konferencja : Umiejętności zawodowe zdobyte w ramach realizacji projektów unijnych i nie tylko… „Odkryj swój talent” 16 grudnia odbyła się regionalna e- konferencja [...]

Sukcesy

22.01.2021
KONKURS „MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA” 2019/2020
KONKURS „MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA” 2019/2020
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu na temat: „Przodek, którego historia życia mnie zaintrygowała”. Patryk Jureczko uczeń IV klasy technikum [...]
04.12.2020
Gra na giełdzie
Gra na giełdzie
Jak już pisaliśmy dwójka uczniów naszej szkoły ( Patryk Kowalczuk 2 klasa technikum handlowego oraz Hubert Szambelan 3 klasa technikum informatycznego )przystąpiła do udziału [...]
15.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Działamy mimo pandemii! Europejski Tydzień Umiejętności ZawodowychMiło nam poinformować, że nasz projekt eTwinning “Pokaż mi gdzie mieszkasz, powiem Ci kim jesteś” został zatwierdzony przez [...]
14.10.2020
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
14 października w Muzeum Piastów Śląskich w przepięknej sali Giovanniego Pinottiego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego. W tym roku nagrodę starosty otrzymały pani [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2021 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz