Styl:
wąski
szeroki

Harmonogram wejść na egzamin zawodowy

19.06.2020

 

 

 

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.
  • Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie
  • Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

  • maseczka
  • materiał, komin
  • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

  • do zdającego podchodzi nauczyciel,
  • wyjście do toalety,
  • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

PONIEDZIAŁEK  22.06.2020 – model D (dokumentacja)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA TG.14

5 os./kl.3f
(od B. Bed… do P. Kop…)

godz. 8 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

TG.12

17 os./kl.2h +  2 os/ kl.3h

godz. 8 10
s. 16 TG.14

6 os./kl.3f
(od N. Kut… do N. Zab…)

godz. 8 05 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

s. 15 T.13

4 os./kl.4f

godz. 820
s. 26 E.24

10 os./kl.4b + absolwenci

godz. 8 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

s. 15

 

T.13

1 os./kl.4h
3 os./kl.4f
1 os./kl.4e

godz. 12 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

WTOREK  23.06.2020 – CZĘŚĆ PISEMNA (PAPIEROWA)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA AU.20

5 os. / kl. 3c
(od A. Bag… do  B. Lew….)

godz. 9 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

-TG.12

17 os./kl.2h

godz. 9 10
s. 17 

 

AU.20

5 os./kl.3c
(od K. Mosz… do Z. Str….)

godz. 9 00 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

A.18

1 os./ kl. 4c

s. 15 TG.07

7 os./ kl. 2g
(od K. Biel…, do  K. Kil….)

godz. 9 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

s. 27 TG.14

6 os./ kl. 3f
(od M. Bed…, do  N. Kut….)

godz. 9 20
s. 16 EE.08

8 os./ kl. 3i, 3k
(od A. Tech…, do  A. Żwa….)

godz. 9 25
s. 22  TG.07

6 os./ kl. 2g
(od R. Kut…, do  D. Zacz….)

godz. 9 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.12

1 os./ kl. 4i

s. 21  TG.14

5 os./ kl. 3f
(od N. Mik…, do  N. Zab….)

godz. 9 20
s. 20 E.07

5 os./ kl. 4b i absolwenci

godz. 9 25
SG1 sala gimn. EE.08

45 os./ kl. 3i, 3k
(od K. Augu…, do  D. Szwa….)

godz. 9 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły  w ostępach 1,5 m

s. 23 E.08

6 os./ kl. 4b i absolwenci

godz. 11 00 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.13

2 os./ kl. 4i

A.22

1 os./ kl. 4c

s. 26 EE.05

8 os./ kl. 3b
(od D. Bag…, do  A. Pac….)

godz. 11 00 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

s. 18 EE.05

4 os./ kl. 3b
(od M. Sink…, do  P. Wuj….)

godz. 11 15
M.44

1 os./ kl. 4a

T.14

2 os./ kl. 4f

s.15 E.24

5 os./ kl. 4b + absolwenci

godz. 13 15 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.14

2 os./ kl. 4i

 

ŚRODA  24.06.2020 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 38 E.14

11 os./kl.4i + absolwenci

godz. 7 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

CZWARTEK  25.06.2020 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 24 A.22

2os./kl.4c

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

PONIEDZIAŁEK  29.06.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 E.13

5 os./kl.4i

godz. 7 15 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

WTOREK  30.06.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Aug… do P. Ciej…)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od F. Czek… do N. Kop…)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od D. Gaw… do D. Grzy…)

godz. 15 20

 

ŚRODA  01.07.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od D. Hab… do J. Kos..)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od P. Kum… do R. Mor…)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od P. Mus… do A. Pry…)

godz. 15 20
s. 24 AU.20

6 os./kl.3c
(od A. Bag… do N. Nic…)

godz. 7 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

AU.20

4 os./kl.3c
(od K. Kot… do Z. Str…)

godz. 11 20
A.18

2 os./kl.4c

 

CZWARTEK  02.07.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Rud… do K. Świ…)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od M. Ste… do M. Uch..)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Uszy… do A. Żwa..)

godz. 15 20
s. 10 EE.05

6 os./kl.3b
(od D. Bag… do M. Kru…)

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od strony boisk

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

EE.05

6 os./kl.3b
(od P. Kuk… do P. Wuj..)

godz. 14 20

 

PIĄTEK  03.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 10 EE.08

1 os./kl.4b

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od strony boisk

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

PONIEDZIAŁEK  06.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 15

Nysa

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych,

Rodziewiczówny 1, Nysa

TG.07

6 os./kl.2g
(od B. Bie…, K. Cie…, K. Fur…, M. Gra…, K. Kil…, R. Kut…)

godz. 7 10 wejście główne do budynku
TG.07

5 os./kl.2g
(od J. Bru…, J. Jar…,E. Łusz…, A. Ole…, K. Rusz.)

godz. 11 10
TG.07

2 os./kl.2g
(od A. Staw… do D. Zacz…)

godz. 15 10
T.06
1 os./KKZ

 

WTOREK  07.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 15

Nysa

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych,

Rodziewiczówny 1, Nysa

T.02

1 os./kl.4e

godz. 8 20 wejście główne do budynku

 


Aktualności

21.09.2020
NOWE
    UWAGA ABSOLWENCI     I OSOBY POSZUKUJĄCE PRACY TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu poszukuje na stanowisko – Elektromonter sieci SN i nN w [...]
19.09.2020
„Zdystansuj się”
„Zdystansuj się”
Z inicjatywy jednego z Naszych uczniów w dniu 25 września bawimy się razem. Jedno wymaganie – tego dnia należy włożyć skarpetki i klapki. Mogą [...]
07.09.2020
Narodowe Czytanie
Narodowe Czytanie
W piątek wzięliśmy udział w kolejnej edycji „Narodowego Czytania” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. W tym roku cała Polska czyta jeden z najciekawszych dramatów okresu [...]
06.09.2020
NOWY PLAN LEKCJI !!!
NOWY PLAN LEKCJI !!!
Od 7 września nowy plan lekcji!

Sport

11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]
29.01.2020
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Bardzo dobry występ naszych uczniów Dominika Chyrzyńskiego i Michała Wróbla w Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnym Tenisie Stołowym, który odbył się 27 stycznia 2020 roku [...]
16.01.2020
Vicemistrzowie Powiatu !
Vicemistrzowie Powiatu !
Nasza drużyna piłki ręcznej zajęła 2 miejsca w Powiecie . Gratulujemy !!! Opiekun pan Krzysztof Leroch

Wydarzenia

18.09.2020
„BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM!
„BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM!
Z inicjatywy Samorządu Szkolnego zapraszamy wszystkich uczniów Słowianki do wzięcia udziału w akcji : „BOHATEROWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ” – PODZIĘKUJ SWOIM NAUCZYCIELOM! „Bohaterowie wracają [...]
06.09.2020
Dziękujemy za współpracę
Dziękujemy za współpracę
Pożegnanie Pani Marty Sudak – Sekretarza Rady Rodziców. Pani Marto dziękujemy za zaangażowanie w życie szkoły, wsparcie a przede wszystkim za poświęcony czas. Jest [...]
09.07.2020
Opolskie szkolnictwo dla rynku pracy
Opolskie szkolnictwo dla rynku pracy
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy to projekt w którym nasza szkoła bierze udział. Projekt ten został rozszerzony o doposażenie placówek i nauczycieli w [...]
26.06.2020
Jeszcze będzie normalnie … Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Jeszcze będzie normalnie … Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
  Link do zdjęć z zakończenia roku szkolnego 209/2020 https://photos.google.com/share/AF1QipPi9TfK4tmdw-n5QZnjsbnPfVR8Yt8o-61W68FQgrEtUOOK4F4Nb-tQi9xsT1iWAA?key=Z3U4NnJVWGtpWU5yMVNnY0VLTWN2ZkpzWEV3eVFR

Sukcesy

21.09.2020
NOWE
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć [...]
13.07.2020
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Mirosław Szewczyk Absolwent technikum elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu i studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent programów Managment 2010 oraz Strategic [...]
08.07.2020
Stypendium Starosty Brzeskiego
Stypendium Starosty Brzeskiego
Gratulujemy wszystkim stypendystom ! W naszej szkole Stypendium Starosty Brzeskiego otrzymali : Michał Kutarba klasa II i, Patryk Jureczko klasa III k, Marcin Sidorowicz [...]
02.07.2020
Wojciech Małek poleca ZSZ nr1
Wojciech Małek poleca ZSZ nr1
Pan Wojciech Małek Absolwent ZSZ Nr1 1991 r. oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1996 r. W latach 1999r.-2008r. Sędzia Sądu Rejonowego w [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz