Styl:
wąski
szeroki

Harmonogram wejść na egzamin zawodowy

19.06.2020

 

 

 

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.
  • Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie
  • Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

  • maseczka
  • materiał, komin
  • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

  • do zdającego podchodzi nauczyciel,
  • wyjście do toalety,
  • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

PONIEDZIAŁEK  22.06.2020 – model D (dokumentacja)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA TG.14

5 os./kl.3f
(od B. Bed… do P. Kop…)

godz. 8 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

TG.12

17 os./kl.2h +  2 os/ kl.3h

godz. 8 10
s. 16 TG.14

6 os./kl.3f
(od N. Kut… do N. Zab…)

godz. 8 05 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

s. 15 T.13

4 os./kl.4f

godz. 820
s. 26 E.24

10 os./kl.4b + absolwenci

godz. 8 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

s. 15

 

T.13

1 os./kl.4h
3 os./kl.4f
1 os./kl.4e

godz. 12 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

WTOREK  23.06.2020 – CZĘŚĆ PISEMNA (PAPIEROWA)

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
AULA AU.20

5 os. / kl. 3c
(od A. Bag… do  B. Lew….)

godz. 9 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

-TG.12

17 os./kl.2h

godz. 9 10
s. 17 

 

AU.20

5 os./kl.3c
(od K. Mosz… do Z. Str….)

godz. 9 00 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

A.18

1 os./ kl. 4c

s. 15 TG.07

7 os./ kl. 2g
(od K. Biel…, do  K. Kil….)

godz. 9 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

s. 27 TG.14

6 os./ kl. 3f
(od M. Bed…, do  N. Kut….)

godz. 9 20
s. 16 EE.08

8 os./ kl. 3i, 3k
(od A. Tech…, do  A. Żwa….)

godz. 9 25
s. 22  TG.07

6 os./ kl. 2g
(od R. Kut…, do  D. Zacz….)

godz. 9 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.12

1 os./ kl. 4i

s. 21  TG.14

5 os./ kl. 3f
(od N. Mik…, do  N. Zab….)

godz. 9 20
s. 20 E.07

5 os./ kl. 4b i absolwenci

godz. 9 25
SG1 sala gimn. EE.08

45 os./ kl. 3i, 3k
(od K. Augu…, do  D. Szwa….)

godz. 9 00 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły  w ostępach 1,5 m

s. 23 E.08

6 os./ kl. 4b i absolwenci

godz. 11 00 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.13

2 os./ kl. 4i

A.22

1 os./ kl. 4c

s. 26 EE.05

8 os./ kl. 3b
(od D. Bag…, do  A. Pac….)

godz. 11 00 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

s. 18 EE.05

4 os./ kl. 3b
(od M. Sink…, do  P. Wuj….)

godz. 11 15
M.44

1 os./ kl. 4a

T.14

2 os./ kl. 4f

s.15 E.24

5 os./ kl. 4b + absolwenci

godz. 13 15 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

E.14

2 os./ kl. 4i

 

ŚRODA  24.06.2020 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 38 E.14

11 os./kl.4i + absolwenci

godz. 7 10 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

CZWARTEK  25.06.2020 – model DK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 24 A.22

2os./kl.4c

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły (od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

PONIEDZIAŁEK  29.06.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 E.13

5 os./kl.4i

godz. 7 15 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

WTOREK  30.06.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Aug… do P. Ciej…)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od F. Czek… do N. Kop…)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od D. Gaw… do D. Grzy…)

godz. 15 20

 

ŚRODA  01.07.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od D. Hab… do J. Kos..)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od P. Kum… do R. Mor…)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od P. Mus… do A. Pry…)

godz. 15 20
s. 24 AU.20

6 os./kl.3c
(od A. Bag… do N. Nic…)

godz. 7 20 wejście ewakuacyjne od parkingu szkoły

(od strony boiska)

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

AU.20

4 os./kl.3c
(od K. Kot… do Z. Str…)

godz. 11 20
A.18

2 os./kl.4c

 

CZWARTEK  02.07.2020 – model WK

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 41 EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Rud… do K. Świ…)

godz. 7 20 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od M. Ste… do M. Uch..)

godz. 11 20
EE.08

6 os./kl.3i + 3k
(od K. Uszy… do A. Żwa..)

godz. 15 20
s. 10 EE.05

6 os./kl.3b
(od D. Bag… do M. Kru…)

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od strony boisk

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

EE.05

6 os./kl.3b
(od P. Kuk… do P. Wuj..)

godz. 14 20

 

PIĄTEK  03.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 10 EE.08

1 os./kl.4b

godz. 8 20 wejście ewakuacyjne od strony boisk

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

 

PONIEDZIAŁEK  06.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 15

Nysa

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych,

Rodziewiczówny 1, Nysa

TG.07

6 os./kl.2g
(od B. Bie…, K. Cie…, K. Fur…, M. Gra…, K. Kil…, R. Kut…)

godz. 7 10 wejście główne do budynku
TG.07

5 os./kl.2g
(od J. Bru…, J. Jar…,E. Łusz…, A. Ole…, K. Rusz.)

godz. 11 10
TG.07

2 os./kl.2g
(od A. Staw… do D. Zacz…)

godz. 15 10
T.06
1 os./KKZ

 

WTOREK  07.07.2020 – model W

Sala Kwalifikacja/Uczniowie godz. wpuszczania
 do sali
wejście do szkoły
s. 15

Nysa

Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych,

Rodziewiczówny 1, Nysa

T.02

1 os./kl.4e

godz. 8 20 wejście główne do budynku

 


Aktualności

23.11.2020
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla Rynku Pracy
Opolskie szkolnictwo zawodowe dla Rynku Pracy
Kolejna niespodzianka dotarła dzisiaj do naszej szkoły, duży ekran z wideokonferencją i tablicą interaktywną. Z całego serca dziękujemy, Urządowi Marszałkowskiemu w Opolu na czele [...]
15.11.2020
Laptopy dla nauczycieli w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”
Laptopy dla nauczycieli w ramach  projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy”
Jest już pierwsza dostawa laptopów dla nauczycieli!!! Wszyscy nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 otrzymają laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo [...]
09.11.2020
Do HYMNU ….
Do HYMNU ….
Drodzy uczniowie, 10 listopada o godzinie 11.11 prosimy Was o powstanie i wspólne odśpiewanie 3 zwrotek HYMNU PAŃSTWOWEGO. Prosimy o fotorelację i wysyłanie na [...]
28.10.2020
Sprawa pilna !
Sprawa pilna !
Uwaga! Od 29.10.2020 r. do 08.11.2020 r. budynek szkoły będzie zamknięty. Kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 77 416 3512

Sport

23.10.2020
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mamy to !!!Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym! 1 miejsce Bartosz Borkowski 3 miejsce Dominik Chyrzyński 4 miejsce Michał Wróbel 4 miejsce w kategorii [...]
07.10.2020
Sztafetowe biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 5.10 .2020 na stadionie MOSiR- u odbyły się sztafetowe biegi przełajowe . Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały :Natalia Jońska , Justyna [...]
11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]

Wydarzenia

23.11.2020
Szlachetna Paczka
Szlachetna Paczka
Kochani jak co roku postaramy się pomóc potrzebującej rodzinie w ramach Szlachetnej Paczki. W tym roku jest to Pani Ewa z rodziną, a tak [...]
10.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Kilka słów o eTwinningu w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych Czy zdalna nauka może wiązać się wyłącznie z realizacją programów szkolnym? Otóż nie? Uczniowie [...]
09.11.2020
Swięto Patrona Szkoły
Swięto Patrona Szkoły
7 listopada to święto naszej patronki Marii Skłodowskiej – Curie. Urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Maria była piątym dzieckiem Bronisławy i [...]
05.11.2020
Twoje dane Twoja sprawa
Twoje dane Twoja sprawa

Sukcesy

15.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Działamy mimo pandemii! Europejski Tydzień Umiejętności ZawodowychMiło nam poinformować, że nasz projekt eTwinning “Pokaż mi gdzie mieszkasz, powiem Ci kim jesteś” został zatwierdzony przez [...]
14.10.2020
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
14 października w Muzeum Piastów Śląskich w przepięknej sali Giovanniego Pinottiego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego. W tym roku nagrodę starosty otrzymały pani [...]
21.09.2020
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Centrum Mistrzostwa Informatycznego
Nasza szkoła bierze udział w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęcia z informatyki, podczas których będą uczyć [...]
13.07.2020
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Pan Mirosław Szewczyk poleca ZSZ nr 1
Mirosław Szewczyk Absolwent technikum elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu i studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Opolskim. Absolwent programów Managment 2010 oraz Strategic [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz