Styl:
wąski
szeroki

Matura 2020r.

01.06.2020

M A T U R  A  2020

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.

Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie

Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

JĘZYK POLSKI 08.06.2020 godz. 9 00

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab sala gimnastyczna  godz. 8 05 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

IV hf sala gimnastyczna  godz. 8 15
IV i sala gimnastyczna   godz. 8 30
IV ce aula godz. 8 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

ABSOLWENCI aula godz. 8 25

 

MATEMATYKA 09.06.2020 godz. 9 00
 

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab sala gimnastyczna  godz. 8 05 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły                     w ostępach 1,5 m

IV hf sala gimnastyczna  godz. 8 15
IV i sala gimnastyczna  godz. 8 30
IV ce sala gimnastyczna  godz. 8 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

ABSOLWENCI aula godz. 8 25

 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 10.06.2020

POZIOM PODSTAWOWY i POZIOM ROZSZERZONY

W dniu egzaminu zostaną otwarte wszystkie drzwi ewakuacyjne

BARDZO PROSZĘ ABY ABSOLWENCI WCHODZILI WYZNACZONYMI DRZWIAMI

 

klasa godz. wpuszczania do sali  sala wejście do szkoły
IV ab godz. 8 15 sala 15                             sala nr 2 aula wejście główne

od strony parkingu

 

IV hf godz. 8 20 sala nr 16              sala nr 17 wejście ewakuacyjne

od strony parkingu

 

IV i godz. 8 25 sala nr 18             sala nr 21              sala nr 7                  sala 6 wejście ewakuacyjne

od strony boisk

 

IV ce godz. 8 30 sala nr 2 aula wejście główne od strony arkad
ABSOLWENCI godz. 8 35 sala nr 2 aula wejście główne od strony arkad

 

MATEMATYKA 15.06.2020 godz. 9 00

SALA GIMNASTYCZNA 

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab godz. 8 20 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m                                                                                                    

 

IV ce godz. 8 25
IV i godz. 8 30
ABSOLWENCI godz. 8 35

 

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

16.06.2020

Przedmiot godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
BIOLOGIA godz. 9 00 godz.  8 20

 

 

sala nr 2

 

WOS

godz. 14 00 godz.  13 20

 

 

17.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
CHEMIA godz. 9 00  

godz.  8 20

 

 

 

sala nr 2

 

 

 

INFORMATYKA

godz. 14 00  

godz.  13 20

 

sala nr 40

sala nr 29

 

18.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
JĘZYK NIEMIECKI godz. 9 00 godz.  8 20

 

sala nr 6

 

 

19.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
GEOGRAFIA godz. 9 00 godz.  8 20

 

sala nr 2

 

24.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
FIZYKA godz. 9 00 godz.  8 20

 

sala nr 2

 

 

 

HISTORIA

godz. 14 00 godz.  13 20

 

 

 

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

maseczka

 • materiał, komin
 • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

 • do zdającego podchodzi nauczyciel,
 • wyjście do toalety,
 • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym
    i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE WNOSIMY

 • telefonów komórkowych innych urządzeń telekomunikacyjnych

 

 

 • torebek

 

ZOSTAWIAMY JE W WYZNACZONYM MIEJSCU

Losowania miejsc za maturzystę dokonuje członek zespołu nadzorującego.

Do sali egzaminacyjnej mogą wejść wyłącznie ci zdający, którzy znajdują się na listach.

Zdający skierowani na zdawanie egzaminu maturalnego do innej szkoły muszą okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

 

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

 EGZAMIN MATURALNY

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 8 r. w sprawie materiałów                    i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym                               i egzaminie maturalnym w 2019 roku

 • każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z  czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
 • pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

PRZEDMIOT NOWA formuła STARA formuła ZAPEWNIA SZKOŁA
biologia kalkulator prosty

linijka

linijka  wybrane wzory
chemia kalkulator prosty

linijka

kalkulator prosty

linijka

wybrane wzory
fizyka kalkulator prosty

linijka

kalkulator prosty

linijka

wybrane wzory
geografia kalkulator prosty

linijka

lupa

kalkulator prosty

linijka

lupa

 
historia lupa lupa  
informatyka kalkulator prosty kalkulator prosty  
WOS kalkulator prosty    
język polski     słownik ortograficzny, słownik

poprawnej polszczyzny

matematyka kalkulator prosty

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

linijka

cyrkiel

wybrane wzory

 

Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

Wyjątek może stanowić wyłącznie cyrkiel zaopatrzony w rysik (egzamin z matematyki).

Kalkulator prosty zawiera tylko podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie,
mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, %,
pamięć (+), pamięć (-)

  IV a/b IV c/e IV h/f IV i absolwenci
08.06                            poniedziałek  godz.9   J.POLSKI 170 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 2 aula sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                      sala gimnastyczna    sala nr 7              sala nr 6 sala nr 2 aula
 godz.14    J.POLSKI ® 180 minut sala nr 2 aula   sala nr 2 aula   sala nr 2 aula
09.06                      wtorek  godz.9   MATEMATYKA170 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna     sala nr 6 sala nr 2 aula
10.06                                   środa  godz.9   J.ANGIELSKI **120 minut sala 15                               sala nr 2 aula sala nr 2 aula sala nr 16              sala nr 17 sala nr 18             sala nr 21              sala nr 7                  sala 6 sala nr 2 aula
 godz.14   J.ANGIELSKI ® 150 minut sala 15                               sala 15                               sala nr 16              sala nr 17 sala nr 2                   sala nr 6                  sala 7 sala nr 17
11.06 BOŻE CIAŁO
12.06 Dzień bez egzaminów
15.06             poniedziałek  godz. 9   MATEMATYKA ®180 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna   sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna
16.06                             wtorek godz.9   BOLOGIA ® 180 minut       sala nr 2 aula  
godz. 14  WOS ® 180 minut       sala nr 2 aula sala nr 2 aula
17.06                     środa  godz. 9  CHEMIA ® 180 minut   sala nr 2 aula   sala nr 2 aula      sala nr 6 sala nr 2 aula
godz. 14 INFORMATYKA ®         6 s.40 +1 s.29 1 s.40
18.06                                czwartek  godz. 9   J.NIEMIECKI120 minut         sala nr 6
19.06                        piątek godz.9   GEOGRAFIA  ® 180 minut   sala nr 2 aula sala nr 2 aula sala nr 2 aula  
20.06 SOBOTA
21.06 NIEDZIELA
24.06                                      środa godz. 9   FIZYKA ® 180 minut sala nr 2 aula        
godz.14 HISTORIA ® 180 minut sala nr 2 aula       sala nr 2 aula

 

 

 


Aktualności

26.02.2021
NOWE
„Lekcja: Enter”
„Lekcja: Enter”
Szkolimy się cyfrowo…. Nowe czasy, nowe potrzeby i nowe możliwości- w sytuacji, kiedy szkoła jest on-line, uczymy się na teraz i na przyszłość. Pani [...]
24.02.2021
Konkurs” Nie ma rzeczy niemożliwych „
Konkurs” Nie ma rzeczy niemożliwych „
W ostatnich dniach odszedł od Nas wyjątkowy człowiek i podróżnik Aleksander Doba. Zmarł 22 lutego zdobywając szczyt Kilimandżaro. Żył pełnią życia i spełniał swoje [...]
22.02.2021
Staże nauczycieli
Staże nauczycieli
W lutym udało się zrealizować kolejny staż zawodowy nauczycieli ZSZ nr 1 w Brzegu. W ramach projektu Opolskie Szkolnictwo Zawodowe na Rynku Pracy odbył [...]
19.02.2021
Specjalistyczne programy komputerowe
Specjalistyczne programy komputerowe
Pracujemy na specjalistycznych programach!!! W ramach projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla Rynku Pracy” otrzymaliśmy specjalistyczne programy do nauczania w zawodach: technik informatyk ( Adobe [...]

Sport

23.10.2020
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym
Mamy to !!!Mistrzostwo Powiatu w Indywidualnym Tenisie Stołowym! 1 miejsce Bartosz Borkowski 3 miejsce Dominik Chyrzyński 4 miejsce Michał Wróbel 4 miejsce w kategorii [...]
07.10.2020
Sztafetowe biegi przełajowe
Sztafetowe biegi przełajowe
W dniu 5.10 .2020 na stadionie MOSiR- u odbyły się sztafetowe biegi przełajowe . Naszą szkołę w kategorii dziewcząt reprezentowały :Natalia Jońska , Justyna [...]
11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]

Wydarzenia

15.02.2021
Walentynkowo na Słowiance
Walentynkowo na Słowiance
„Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”- „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry Czas zdalnego nauczania, bez wątpienia, jest wyjątkowy. Nasi uczniowie, [...]
28.01.2021
Twoje dane – Twoja sprawa
Twoje dane – Twoja sprawa
25.01.2021
Dzień ochrony danych osobowych
Dzień ochrony danych osobowych
17.12.2020
Regionalna e-Konferencja
Regionalna e-Konferencja
Regionalna e-Konferencja : Umiejętności zawodowe zdobyte w ramach realizacji projektów unijnych i nie tylko… „Odkryj swój talent” 16 grudnia odbyła się regionalna e- konferencja [...]

Sukcesy

22.01.2021
KONKURS „MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA” 2019/2020
KONKURS „MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE – MOJA GENEALOGIA” 2019/2020
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej lub nagranie filmu na temat: „Przodek, którego historia życia mnie zaintrygowała”. Patryk Jureczko uczeń IV klasy technikum [...]
04.12.2020
Gra na giełdzie
Gra na giełdzie
Jak już pisaliśmy dwójka uczniów naszej szkoły ( Patryk Kowalczuk 2 klasa technikum handlowego oraz Hubert Szambelan 3 klasa technikum informatycznego )przystąpiła do udziału [...]
15.11.2020
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
Działamy mimo pandemii! Europejski Tydzień Umiejętności ZawodowychMiło nam poinformować, że nasz projekt eTwinning “Pokaż mi gdzie mieszkasz, powiem Ci kim jesteś” został zatwierdzony przez [...]
14.10.2020
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
Nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego
14 października w Muzeum Piastów Śląskich w przepięknej sali Giovanniego Pinottiego zostały wręczone nagrody Starosty Powiatu Brzeskiego. W tym roku nagrodę starosty otrzymały pani [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2021 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz