Styl:
wąski
szeroki

Matura 2020r.

01.06.2020

M A T U R  A  2020

 

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

W egzaminie nie może uczestniczyć osoba objęta kwarantanną lub zamieszkująca z osobą przebywającą na kwarantannie.

Należy poinformować komisję egzaminacyjną  o swoim schorzeniu (np. alergia), którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie

Czekając na wejście do szkoły albo do sali należy zachować odstęp min. 1,5 m

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

JĘZYK POLSKI 08.06.2020 godz. 9 00

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab sala gimnastyczna  godz. 8 05 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m

IV hf sala gimnastyczna  godz. 8 15
IV i sala gimnastyczna   godz. 8 30
IV ce aula godz. 8 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

ABSOLWENCI aula godz. 8 25

 

MATEMATYKA 09.06.2020 godz. 9 00
 

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab sala gimnastyczna  godz. 8 05 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły                     w ostępach 1,5 m

IV hf sala gimnastyczna  godz. 8 15
IV i sala gimnastyczna  godz. 8 30
IV ce sala gimnastyczna  godz. 8 10 wejście od parkingu szkoły

zostają wpuszczani do szkoły od strony parkingu ustawiają się w odstępach 1,5 m

ABSOLWENCI aula godz. 8 25

 

JĘZYKA ANGIELSKIEGO 10.06.2020

POZIOM PODSTAWOWY i POZIOM ROZSZERZONY

W dniu egzaminu zostaną otwarte wszystkie drzwi ewakuacyjne

BARDZO PROSZĘ ABY ABSOLWENCI WCHODZILI WYZNACZONYMI DRZWIAMI

 

klasa godz. wpuszczania do sali  sala wejście do szkoły
IV ab godz. 8 15 sala 15                             sala nr 2 aula wejście główne

od strony parkingu

 

IV hf godz. 8 20 sala nr 16              sala nr 17 wejście ewakuacyjne

od strony parkingu

 

IV i godz. 8 25 sala nr 18             sala nr 21              sala nr 7                  sala 6 wejście ewakuacyjne

od strony boisk

 

IV ce godz. 8 30 sala nr 2 aula wejście główne od strony arkad
ABSOLWENCI godz. 8 35 sala nr 2 aula wejście główne od strony arkad

 

MATEMATYKA 15.06.2020 godz. 9 00

SALA GIMNASTYCZNA 

klasa godz. wpuszczania do sali  wejście do szkoły
IV ab godz. 8 20 wejście główne pod arkadami

ustawiają się wzdłuż arkad i budynku szkoły w ostępach 1,5 m                                                                                                    

 

IV ce godz. 8 25
IV i godz. 8 30
ABSOLWENCI godz. 8 35

 

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY

16.06.2020

Przedmiot godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
BIOLOGIA godz. 9 00 godz.  8 20

 

 

sala nr 2

 

WOS

godz. 14 00 godz.  13 20

 

 

17.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
CHEMIA godz. 9 00  

godz.  8 20

 

 

 

sala nr 2

 

 

 

INFORMATYKA

godz. 14 00  

godz.  13 20

 

sala nr 40

sala nr 29

 

18.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
JĘZYK NIEMIECKI godz. 9 00 godz.  8 20

 

sala nr 6

 

 

19.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
GEOGRAFIA godz. 9 00 godz.  8 20

 

sala nr 2

 

24.06.2020

  godz. rozpoczęcia egzaminu godzina wpuszczania do sali  
FIZYKA godz. 9 00 godz.  8 20

 

sala nr 2

 

 

 

HISTORIA

godz. 14 00 godz.  13 20

 

 

 

Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem

maseczka

 • materiał, komin
 • przyłbica

Zakrywanie nosa i ust obowiązuje w całej szkole z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca.  

Zakrywania nosa i ust w następujących sytuacjach:

 • do zdającego podchodzi nauczyciel,
 • wyjście do toalety,
 • zakończenie pracy z arkuszem egzaminacyjnym
    i wyjście z sali.


Nauczyciel może poprosić o odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości zdającego.

Należy pamiętać o zachowaniu 1,5 metrowego odstępu.

DO SALI EGZAMINACYJNEJ NIE WNOSIMY

 • telefonów komórkowych innych urządzeń telekomunikacyjnych

 

 

 • torebek

 

ZOSTAWIAMY JE W WYZNACZONYM MIEJSCU

Losowania miejsc za maturzystę dokonuje członek zespołu nadzorującego.

Do sali egzaminacyjnej mogą wejść wyłącznie ci zdający, którzy znajdują się na listach.

Zdający skierowani na zdawanie egzaminu maturalnego do innej szkoły muszą okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.

 

Prosimy ze względu na panującą epidemię, aby wrażeniami po egzaminie dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikać spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

 

 EGZAMIN MATURALNY

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 8 r. w sprawie materiałów                    i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym                               i egzaminie maturalnym w 2019 roku

 • każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z  czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
 • pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

PRZEDMIOT NOWA formuła STARA formuła ZAPEWNIA SZKOŁA
biologia kalkulator prosty

linijka

linijka  wybrane wzory
chemia kalkulator prosty

linijka

kalkulator prosty

linijka

wybrane wzory
fizyka kalkulator prosty

linijka

kalkulator prosty

linijka

wybrane wzory
geografia kalkulator prosty

linijka

lupa

kalkulator prosty

linijka

lupa

 
historia lupa lupa  
informatyka kalkulator prosty kalkulator prosty  
WOS kalkulator prosty    
język polski     słownik ortograficzny, słownik

poprawnej polszczyzny

matematyka kalkulator prosty

linijka

cyrkiel

kalkulator prosty

linijka

cyrkiel

wybrane wzory

 

Nie wolno pożyczać przyborów od innych zdających.

NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

Wyjątek może stanowić wyłącznie cyrkiel zaopatrzony w rysik (egzamin z matematyki).

Kalkulator prosty zawiera tylko podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie,
mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie, %,
pamięć (+), pamięć (-)

  IV a/b IV c/e IV h/f IV i absolwenci
08.06                            poniedziałek  godz.9   J.POLSKI 170 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 2 aula sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                      sala gimnastyczna    sala nr 7              sala nr 6 sala nr 2 aula
 godz.14    J.POLSKI ® 180 minut sala nr 2 aula   sala nr 2 aula   sala nr 2 aula
09.06                      wtorek  godz.9   MATEMATYKA170 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna     sala nr 6 sala nr 2 aula
10.06                                   środa  godz.9   J.ANGIELSKI **120 minut sala 15                               sala nr 2 aula sala nr 2 aula sala nr 16              sala nr 17 sala nr 18             sala nr 21              sala nr 7                  sala 6 sala nr 2 aula
 godz.14   J.ANGIELSKI ® 150 minut sala 15                               sala 15                               sala nr 16              sala nr 17 sala nr 2                   sala nr 6                  sala 7 sala nr 17
11.06 BOŻE CIAŁO
12.06 Dzień bez egzaminów
15.06             poniedziałek  godz. 9   MATEMATYKA ®180 minut sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna   sala nr 1                                 sala gimnastyczna sala nr 1                                 sala gimnastyczna
16.06                             wtorek godz.9   BOLOGIA ® 180 minut       sala nr 2 aula  
godz. 14  WOS ® 180 minut       sala nr 2 aula sala nr 2 aula
17.06                     środa  godz. 9  CHEMIA ® 180 minut   sala nr 2 aula   sala nr 2 aula      sala nr 6 sala nr 2 aula
godz. 14 INFORMATYKA ®         6 s.40 +1 s.29 1 s.40
18.06                                czwartek  godz. 9   J.NIEMIECKI120 minut         sala nr 6
19.06                        piątek godz.9   GEOGRAFIA  ® 180 minut   sala nr 2 aula sala nr 2 aula sala nr 2 aula  
20.06 SOBOTA
21.06 NIEDZIELA
24.06                                      środa godz. 9   FIZYKA ® 180 minut sala nr 2 aula        
godz.14 HISTORIA ® 180 minut sala nr 2 aula       sala nr 2 aula

 

 

 


Aktualności

02.07.2020
NOWE
Wojciech Małek poleca ZSZ nr1
Wojciech Małek poleca ZSZ nr1
Pan Wojciech Małek Absolwent ZSZ Nr1 1991 r. oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego 1996 r. W latach 1999r.-2008r. Sędzia Sądu Rejonowego w [...]
02.07.2020
NOWE
Robert Wojewódka poleca ZSZ nr 1
Robert Wojewódka poleca ZSZ nr 1
  Pan Robert Wojewódka jest absolwentem technikum elektrycznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 1991 r. oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1998 r. W 1998-2005 [...]
29.06.2020
Katarzyna Szczepanik poleca ZSZ nr 1
Katarzyna Szczepanik poleca ZSZ nr 1
Jest nam bardzo miło , że naszą szkołę poleca pani Katarzyna Szczepanik absolwentka technikum handlowego. Pani Katarzyna obecnie pełni funkcję Skarbnika Brzegu.
26.06.2020
Mariusz poleca ZSZ nr 1
Mariusz poleca ZSZ nr 1
Dzisiaj naszą szkołę poleca Mariusz Jaskólski starszy informatyk w Biurze Informatyki Urzędu Miasta w Brzegu. Mariusz jest pierwszym rocznikiem technikum informatycznego. Mieszkańcy Brzegu znają [...]

Sport

11.03.2020
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców
10 marca 2020 roku w Nysie odbył się Finał Wojewódzki w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a zawodnicy prezentowali wysoki poziom [...]
06.03.2020
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców
25 i 27 lutego 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Brzegu w Piłce Siatkowej Chłopców. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce i awansowała do rozgrywek powiatowych. [...]
29.01.2020
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Kolejny sukces naszych tenisistów stołowych
Bardzo dobry występ naszych uczniów Dominika Chyrzyńskiego i Michała Wróbla w Półfinale Wojewódzkim w Indywidualnym Tenisie Stołowym, który odbył się 27 stycznia 2020 roku [...]
16.01.2020
Vicemistrzowie Powiatu !
Vicemistrzowie Powiatu !
Nasza drużyna piłki ręcznej zajęła 2 miejsca w Powiecie . Gratulujemy !!! Opiekun pan Krzysztof Leroch

Wydarzenia

26.06.2020
Jeszcze będzie normalnie … Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Jeszcze będzie normalnie … Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
  Link do zdjęć z zakończenia roku szkolnego 209/2020 https://photos.google.com/share/AF1QipPi9TfK4tmdw-n5QZnjsbnPfVR8Yt8o-61W68FQgrEtUOOK4F4Nb-tQi9xsT1iWAA?key=Z3U4NnJVWGtpWU5yMVNnY0VLTWN2ZkpzWEV3eVFR
25.06.2020
Łukasz poleca ZSZ nr 1
Łukasz poleca ZSZ nr 1
Łukasz Józwenko absolwent technikum informatycznego ZSZ nr 1 w Brzegu. Łukasz jest pracownikiem Gabinetu Marszałka Województwa Opolskiego, odpowiedzialny jest za serwis foto i video [...]
24.06.2020
Krzysztof poleca ZSZ nr 1
Krzysztof poleca ZSZ nr 1
Dzisiaj naszą szkołę poleca Krzysztof Godek absolwent technikum informatycznego. Jest pośrednikiem finansowym – głównie zajmuje się indywidualnymi ubezpieczeniami na życie, jak również typowymi ubezpieczeniami [...]
23.06.2020
Kamil poleca ZSZ nr 1
Kamil poleca ZSZ nr 1
Grizzlee, właściwie Kamil Raciborski  absolwent Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, kierunek technik handlowiec,  polski  wokalista i autor tekstów. Kamil Raciborski znany jest [...]

Sukcesy

25.06.2020
Książki na wakacje
20.05.2020
Harmonogram matur
21.04.2020
Organizacja odbioru świadectw klas 4
Organizacja odbioru świadectw klas 4
HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY IV ab – 27.04.2020 / poniedziałek / od 9.30 do 13.15 IV ce – 28.04.2020 / wtorek/ od 9.30 [...]
16.01.2020
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu Pan Łukasz Denys otrzymał „Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji” w kategorii: Nauka i innowacyjność. Gratulujemy!   [...]


DANE KONTAKTOWE


Zespół Szkół Zawodowych nr 1
ul. Słowiańska 18
49-300 Brzeg
Tel.: 77 416 35 12

ADRESY INTERNETOWE


zsz1brzeg.edu.pl
sekretariat.zsz1brzeg@op.pl

GODZINY PRACY SEKRETARIATU


Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 15:30


Copyright © 2020 by Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu
Kontakt z administratorem strony: strona@zsz1brzeg.edu.pl
Wykonanie: Jakub Łazarewicz